Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De Tre Bockarna Bruse

Skapad 2019-05-05 16:56 i Trollbäckens förskola Hörby
Förskola
Sagan om Bockarna Bruse som vi har startat upp som ett tema på Ekorren det inbjuder till ett språkande tillsammans, pedagoger och barn.

Innehåll

Var är vi: Fingerdockor Bockarna Bruse

Vart ska vi: Utveckla barnens intresse av Bockarna Bruse

Vi har märkt att barnen på avd Ekorren är intresserade av sagor speciellt De Tre Bockarna Bruse. Därav har vi valt att ha temat Bockarna Bruse. Dessa figurer blir insperationer av samlingar och aktiviteter till att lära barnen om naturkunskap, matematik, språk, skapande samt kommer vi att fortsätta att stärka deras identitet ”Jaget” där vi kommer att lägga fokus på trygghet i gruppen och arbeta med detta framöver.

Vi upplever även att barnen är intresserade av sång och dans, och behovet av att kunna uttrycka sig språkligt är något som vi också kommer att stödja dem i. Utifrån vår utvärdering är det bra att vi använder oss utav konkret material det kan stimulera barns språkutveckling där vi även använder oss utav Takk-tecken. Många av barnen på vår avdelning visar ett stort intresse för Ipaden så detta verktyg kommer bli en naturlig inslag i vårt tema.

Temat/projektet

Genom att diskutera sagan och dess innehåll kan både barn och pedagoger tillsammans lära sig mer om sagans betydelse där ett problem uppstår och hur man kan lösa problem även hur de olika karaktärerna känner sig. Utifrån detta kommer kommer vi även prata om hur vi ska göra för att värna om miljön djur och natur i samband med detta kommer vi även samtala om normer och värden. Detta blir mycket fokus på känslor där vi pratar om hur vi gör vår omgivning trygg och trivsam.

Genomförande: Hur jobbar vi?

Genom att tillsammans diskutera de olika rollerna samt omgivningen i sagan. Utifrån detta kommer vi prata om hur vi ska värna om varandra och samtala om normer och värden och hur vi gör vår omgivning trygg och trivsam. Vi kommer att samtala om hur vi värnar om djur och natur genom att jobba med naturmaterial. Vi kommer även använda oss av olika artefakter där vi använder oss av böcker, Ipad samt olika material för barnens skapande. Genom att tillverka något eget i naturmaterial handlar om att ta tillvara på barnens inflytande, skapande förmåga och kreativitet. Vi dessa stunder kommer vi få in en del matematiska begrepp till exempel färg, storlek, mätning och antal. Vi kommer även att använda oss av deras intresse sång, musik och rörelse för att på så sätt stärka deras språkliga utveckling där de får möjlighet till att utveckla sin kroppsuppfattning men även ta hjälp av Takk-tecken. Ipaden blir vårt verktyg för att hitta information samt höra sången och sagan om De Tre Bockarna Bruse.

 

  Hur blev det:

Sagan om Bockarna Bruse som vi har startat upp som ett tema på ekorren inbjuder till ett språkande tillsammans, pedagoger och barn.

Dagligen ”språkbadar” vi på förskolan, alla utifrån sin egna utveckling och förmåga. Vissa barn har ett tydligt verbalt språk medans några av barnen kommunicerar mer via sitt kroppsspråk.

Språket är något som utvecklas kontinuerligt om man får de rätta verktygen till det.

Vad kan då sagan om bockarna bruse bidraga till i barnens språkliga utveckling och kan vi koppla det till andra lärandemål?

 

Språket: Ord och kommunikation

 

Matematik: begrepp som stor,liten, mellan. Antal exempelvis hur många bockar.

 

Känslor: hur känner sig trollet och bockarna? Arg,glad,ledsen? Vi förstärker dessa känslor genom att fråga barnen hur dem känner sig när dem är ledsna och glada exempelvis.

 

Naturvetenskap: Vatten och djur

 

Samspel: Barnen sitter tillsammans och lyssnar till sagan och vi erbjuder dem också att få återberätta sagan tillsammans.

 

Vi ser att sagan inbjuder till ett återberättande hos barnen och vid flertalet tillfällen hör vi att barnen tar in sagan i sin lek. -jag är en stor bock. - jag klampar på bron. Osv.

 

Att läsa, kommunicera och låta barnen återberätta en bok, ett samtal eller en film gynnar språkutvecklingen mer än man kan tro. Leken har också stor betydelse och oftast är det här det upplevs att barnen har reflekterat över saker då det återberättas genom leken.

 

Ta er gärna en minut och fundera vad ni erbjuder era barn för att gynna deras språkutveckling i hemmet. Vi lovar er att ni kommer upptäcka mer än ni kanske reflekterat över förut😊

Läser ni för era barn hemma? Vad handlar böckerna om? Vilket språk och vilka ord möts barnen av?

 

Att läsa en bok där exempelvis någon i boken blir glad, ger ett passande tillfälle till att fråga barnen vad som gör dem glada och låt barnen få vara delaktiga i sitt språkande. Utmana dem i att få förklara, reflektera och kommunicera. Ni ska se att barnen har tankar och funderingar som kan spinna iväg i ett helt nytt berättande av sagan och kom ihåg att ingenting är rätt eller fel😁

 

Varför inte låta barnen berätta en saga för er? Fråga dem gärna om de kan berätta sagan om Bockarna Bruse😉

 

Har ni några tankar och funderingar så tveka inte att fråga, vi pedagoger finns här för både er föräldrar och era barn!

 

Sandra, Mirjeta, Ann & Carina

uppföljning:

Utvärdering:

Analys:

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: