Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism år 6 vt 2019

Skapad 2019-05-05 17:30 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Svenska Religionskunskap Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
Ibland kallas de för de österländska religionerna. Men hinduism och buddhism utövas över hela världen och har en stor variation av ritualer och gudar. Under de kommande veckorna ska vi bekanta oss med dessa religioner.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska

 • känna till några av de viktigaste gudarna, ritualerna, symbolerna och heliga platserna inom de två religionerna.
 • förstå hur dessa religioner kan påverka människors vardag.
 • kunna berätta om vilka likheter och skillnader som finns inom och mellan de två religionerna.

Arbetssätt och redovisning

Du kommer att få se film och läsa olika texter samt arbeta med instuderingsfrågor om religionerna hinduism och buddism. Arbetet avslutas med ett prov.

Bedömning

Jag kommer att titta på i vilken utsträckning du kan: 

- redogöra för religiösa traditioner, heliga platser, ritualer och begrepp

- resonera kring skillnader och likheter mellan och inom de två religionerna

- resonera kring vad tro och religioner kan betyda för människor

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Re Sv SO SvA
Hinduism och buddhism

Nivå 1
Grundläggande Enkla
Nivå 2
Goda Utvecklade
Nivå 3
Mycket goda Välutvecklade
Kunskaper
Din förståelse för heliga platser och rum, ritualer och levnadsregler i olika religioner.
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till hinduism och buddhism.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till hinduism och buddhism.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till hinduism och buddhism.
Likheter och skillnader
Din förmåga att förklara och resonera om vad som förenar och vad som skiljer olika religioner.
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Religionens betydelse för människor
Din förmåga att resonera och analysera om hur religioner påverkar.
Du kan också föra enkla resonemang om vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan också föra utvecklade resonemang om vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: