Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BASIC ENGLISH GRAMMAR - Year 4-6

Skapad 2019-05-05 18:05 i Öjersjö Brunn Partille
Vecka 2 till och med vecka 8 kommer vi fokusera på grammatik när vi skriver, talar, läser och lyssnar.
Grundskola 6 Engelska
Grundläggande grammatik i muntlig och skriftlig produktion. Förståelse av grammatiska begrepp och strukturer (ordklasser) och meningsbyggnad (satslära).

Innehåll

 

Syfte

Du ska kunna känna igen, använda och förstå grammatiska strukturer för det engelska språket när du läser, skriver, talar och lyssnar. Du ska kunna göra jämförelser mellan engelskan och ditt modersmål.

 

Arbetsbeskrivning

Genomgångar av grammatiska strukturer med övningstillfällen både muntligt som skriftlig av olika grammatiska moment. Kontinuerlig återkoppling för att kunna ta nästa steg i din grammatiska förståelse av det engelska språkets uppbyggnad. Delområden är:

 • SUBSTANTIV - Obestämd artikel: a eller an (en, ett)
 • SUBSTANTIV - Bestämd artikel: the (motsvarar ändelser)
 • SUBSTANTIV - Singular och plural (ental och flertal) -s -es -ies
 • RÄKNEORD - Grundtal och ordningstal
 • ADJEKTIV - Komparation av korta resp. långa adjektiv (-...er, the ...-est eller more ..., the most ...)
 • PRONOMEN - Personliga pronomen: I eller me, he eller him osv (jag eller mig) Subjekt- och objektform
 • PRONOMEN - Possessiva pronomen: my eller mine, her eller hers osv (ägande) Självständig och osjälvständig form
 • PRONOMEN - Frågeord - what, where, when, why, who och how
 • DO-omskrivning: Att ställa frågor med hjälp av do/does/did + infinitiv
 • PRONOMEN - Who or which? - relativt pronomen som för människor och saker
 • PRONOMEN Some or any? - någon, något, några, ingen, inget, inga ...
 • THERE IS/ARE eller IT IS? Det finns och det är.
 • THIS/THESE och THAT/THOSE. Det/de här och det/de där.
 • SAMMANDRAGNA FORMER - What is - What's, I am - I´m osv
 • ADVERB - Adverb med ändelsen -ly för att beskriva verb, adjektiv eller annat adverb.
 • ADVERB - Inledande satsadverbial i meningar: firstly, secondly, generally, finally, mainly ...
 • KONJUNKTIONER - Samordnande och underordnande (and, but, because, as ...)
 • INTERJEKTIONER - Utropsord och hälsningsfraser (Yes! Oh no! Hi!)
 • PREPOSITIONER - Lägesord som tex in, under, on , at, between, in front of, behind, next to etc
 • TIDSANGIVELSER OCH KLOCKAN - At 1 o´clock, half past, a quarter past/to, in the morning/afternoon/evening, at night ...

  

 

Verbmoment finns redovisat i egen planering med tillhörande matris

 • VERB - Presens: regelbundna i enkel och pågående form  (nutid)
 • VERB - Preteritum: regelbundna i enkel och pågående form  (dåtid)
 • HJÄLPVERBEN BE och HAVE -  Presens och preteritum
 • VERB - Perfekt: regelbundna med hjälpverbet have (have/has+ p.p.)
 • VERB - Pluskvamperfekt: regelbundna med hjälpverbet have (had + p.p.)
 • VERB - Futurum: framtid med will eller be going to
 • VERB - TEMA regelbundna verb (infinitiv, preteritum, supinum/ p.p.)
 • VERB - TEMA oregelbunden verb: be-do, drink-get, give-leave, lose-see, send-take och tell-write

 

Bedömning

Kontinuerliga bedömningstillfällen när du tränar olika grammatiska moment när du talar och skriver texter, samt vid muntliga och skriftliga diagnoser/förhör/prov. Bedömningen av dina grammatiska färdigheter synliggörs i en matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
BASIC GRAMMAR - Grundläggande grammatik i tal och skrift åk 4-6

REPETITION!
BEHOV AV REPETITION OCH MER TRÄNING för ökad förståelse av det grammatiska delmomentet.
GOOD!
GRUNDLÄGGANDE FÖRSTÅELSE av det grammatiska delmomentet. ENKELT och BEGRIPLIGT.
VERY GOOD!
GOD FÖRSTÅELSE av det grammatiska delmomentet. ENKELT, RELATIVT TYDLIGT och TILL VISS DEL SAMMANHÄNGANDE
EXCELLENT!
MYCKET GOD FÖRSTÅELSE av det grammatiska delmomentet. ENKELT, RELATIVT TYDLIGT och RELATIVT SAMMANHÄNGANDE
SUBSTANTIV - Obestämd artikel
A eller an? 2 (Grammie 1)
SUBSTANTIV - Bestämd artikeln
The 5 (Grammie 1)
SUBSTANTIV - Regelbunden och oregelbunden pluralbildning
-s -es -ies, samt oregelbundna stavningsformer. 3 (Grammie 1)
RÄKNEORD
Grundtal och ordningstal.
ADJEKTIV - Komparation
Positiv, komparativ, superlativ. Korta och långa adjektivs böjning med: ...-er the ...-est respektive more ... the most ... 10 (Grammie 1)
PRONOMEN - Personliga pronomen
Subjekts och objektsform.
PRONOMEN - Possessiva pronomen
Ägande pronomen med osjälvständig och självständiga form. 13 (Grammie 1)
PRONOMEN - Frågeord med WH... + HOW
Kunna ställa frågor med what, where, when, who, why och how. 7 (Grammie 1)
DO-omskrivning
Frågor och svar med do, does och did + infinitiv 14 (Grammie 1)
PRONOMEN - Who or which? Relativt pronomen som
Who syftar tillbaka på personer och which på saker.
PRONOMEN - Some or any? Någon, något, några, ingen, inget och inga
Jakande satser med some liksom frågor där man erbjuder något. Any i övriga frågor och nekande satser, dvs med not.
THERE IS/ARE eller IT IS?
Det finns och det är. 12 (Grammie 1)
THIS/THESE ... THAT/THOSE ...
This/these och that/those. Det/de här och det/de där. 9 (Grammie 1)
SAMMANDRAGNA FORMER
What is - What's, I am - I´m osv

VERB

Delmoment om verb finns redovisat i egen planering med tillhörande matris. Dessa är: *VERB - Presens: regelbundna i enkel och pågående form (nutid) *VERB - Preteritum: regelbundna i enkel och pågående form (dåtid) *HJÄLPVERBEN BE och HAVE - Presens och preteritum *VERB - Perfekt: regelbundna med hjälpverbet have (have/has+ p.p.) *VERB - Pluskvamperfekt: regelbundna med hjälpverbet have (had + p.p.) *VERB - Futurum: framtid med will eller be going to *VERB - TEMA regelbundna verb (infinitiv, preteritum, supinum/ p.p.) *VERB - TEMA oregelbunden verb: be-do, drink-get, give-leave, lose-see, send-take och tell-write 1,4,6 och 15 (Grammie 1)
REPETITION!
BEHOV AV REPETITION OCH MER TRÄNING för ökad förståelse av det grammatiska delmomentet.
GOOD!
GRUNDLÄGGANDE FÖRSTÅELSE av det grammatiska delmomentet. ENKELT och BEGRIPLIGT.
VERY GOOD!
GOD FÖRSTÅELSE av det grammatiska delmomentet. ENKELT, RELATIVT TYDLIGT och TILL VISS DEL SAMMANHÄNGANDE
EXCELLENT!
MYCKET GOD FÖRSTÅELSE av det grammatiska delmomentet. ENKELT, RELATIVT TYDLIGT och RELATIVT SAMMANHÄNGANDE
ADVERB med -ly
Adverb med -ly för att beskriva verb, adjektiv eller annat adverb.
SATSADVERBIAL
Inledande adverb i satser: Firstly, secondly, generally, finally, mainly ...
KONJUNKTIONER
Samordnande: and, but, or ... Underordnande: because, as, before ...
INTERJEKTIONER
Utropsord och hälsningsfraser: Hi! Hello! Yes! Oh no!
PREPOSITIONER
Lägesorden in, under, on, at, behind, in front of, next to, between etc 11 (Grammie 1)
TIDSANGIVELSER OCH KLOCKAN -
At 1 o´clock, half past, a quarter past/to, in the morning/ afternoon/evening, at night ... 8 (Grammie 1)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: