Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fördjupningsarbete kemi åk 9 pe3

Skapad 2019-05-05 22:00 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 9 Kemi Fysik
Vi kommer under några veckor att arbeta med att fördjupa oss i olika forskningsområden inom kemin. Vi kommer ha fokus på dessa centrala naturvetenskapliga upptäckterna och deras betydelse för människors levnadsvillkor. De kunskaper du fått om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar samt andra kemiska sammanhang som vi tillsammans gått igenom under arbetsområdet materia kommer du ha användning för inför detta.

Innehåll


Naturvetenskapliga upptäckter och dess betydelse för människors levnadsvillkor

Det är nu dags för er att använda dem kunskaper ni fått under kemilektionerna för att skriva ett arbete om en nobelpristagare i kemi. Det finns utrymme för er att välja vilken nobelpristagare ni vill. 

Jag bifogar handledningen nedan och lägger till en matris. Kom ihåg att titta igenom kunskapskraven och handledningen noga. 

Lycka till!

Handledning

https://halmstad-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lissod900401_skynet_halmstad_se/EWI7kz7UjGpJv8mTuKLhKEkBnJb7iGyRrkH9FkDXNWK8Ig?e=MFWuQa

Uppgifter

  • Inlämning nobelpristagare i kemi

Matriser

Fy Ke
Fördjupningsarbete kemi åk 9

E
Tips! Hur är det? Översiktligt. Du ska presentera den grundläggande fakta och översiktligt argumentera för ditt ställningstagande.
C
Tips! Varför är det så? Utförligt. Presentera omfattande och relevant fakta som ger läsaren en bra förståelse för ditt område. Du tar ställning och har relevanta och faktagrundande argument för ditt ställningstagande.
A
Tips! Vad kan det leda till? Vad krävs för att detta ska kunna ske? Analysera, nyansera och generalisera. Här ska du lyfta din fakta till helheten. Tänk utanför fakta och analysera och diskutera ditt område ur ett bredare perspektiv. Tänk i termer som å ena sidan och andra sidan.
Kunskapskrav
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt välfungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: