👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Arken Vecka 19 (numera Bojen ht-19)

Skapad 2019-05-06 06:52 i Sjögården förskola Flen
Förskola
Syftet: Utvecklar förmågan att använda räkneord, utöka sitt ordförråd och att få stöd i att växa i sin flerspråkiga identitet och motorik.

Innehåll

Ansvariga :   Agnes, Nhung och Amina

Material:   Boken "Säg stopp", Ipad, Lim, tyg, färger, papper, målarpensel    

Nulägesbeskrivning:

 • Det är ofta konflikter i barngruppen om leksaker. Vissa barn tar bara leksaker från andra barn utan att be om lov eller vänta på sin tur. Vi har läst boken "Vänta på din tur" flera gånger men tycker nu att det är bra att även träna barnen i att hantera konflikter och sätta gränser genom att läsa, dramatisera och praktisera boken "Säg stopp" i vardagen.
 • På samlingarna läser vi och berättar en del av sagan som heter "Petter och hans fyra getter" för att träna färger och öka ordförråd.

 

Måndag  06/ 05

Vi går ute på gården för att barnen ska röra på sig och träna balans med hjälp av olika lekutrustningar. 

Tisdag:   07/ 05

 Vi läser boken "Säg stopp" på svenska, sedan delar vi upp barnen i mindre grupper och läser på olika språk med hjälp av pollyglutt.

Onsdag:   08/05

Vi pratar om att säga STOPP och rita skylten stopp på olika sätt för att lära barnen att sätta gränser.

Torsdag    09/05:

Vi gör färdigt musikinstrument Maracas

Fredag:    10/05:     

Barnens val/  Vi ska titta på en film.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016