Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So religion

Skapad 2019-05-06 07:42 i Grundsärskolan Lilla Edet Lilla Edet
Grundsärskola F – 9 Samhällsorienterande ämnen Vardagsaktiviteter
Nu skall vi titta närmre på de tre religionerna kristendom, islam och judendom. Vi tittar på likheter och skillnader.

Innehåll

Syfte: Nu skall du utveckla din förmåga att undersöka, jämföra och reflektera över olika religioner.

 

Tillvägagångssätt: Inledningsvis behöver vi prata om vad en religion är och vad den har för funktion för människan. Centrala ord och begrepp diskuteras, t ex vad är tro, Gud, högtider? Sedan arbetar vi med att titta på olika förklarande filmer, från SLI. Därefter kan vi börja titta efter likheter och skillnader mellan religionerna. Du skall t ex titta på religionernas olika symboler, högtider, byggnader och böcker. Vi skall också prata om levnadsregler och livsfrågor.

 

Du visar vad du kan genom att delta, medverka och beskriva i diskussioner. När arbetet är färdigt ser vi hur kunskaperna förhåller sig mot nedanstående kunskapskrav.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  VAA
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågormed betydelse för eleven, kamratskap, könsroller och jämställdhet.
  SO  1-3
 • Några högtider och berättelser inom kristendomen, judendomen och islam.
  SO  1-3
 • Några religiöst motiverade levnadsregler och berättelser från kristendom, islam och judendom.
  VAA  4-6
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och jämställdhet.
  VAA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i kommunikation om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och deltar i att beskriva någon kristen tradition och högtid.
  VAA   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven kan kommunicera om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och beskriver någon kristen tradition och högtid.
  VAA   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VAA   9
 • Eleven kan medverka i att beskriva och jämföra högtider eller berättelser inom kristendom och någon annan världsreligion.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven medverka i samtal om livsfrågor med betydelse för eleven.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: