Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys DUNGEN

Skapad 2019-05-06 08:07 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger: Helene & Jossi     

Vecka: 18      

Mål- och kunskapsområde: Matematik     

Nyfikenhetsfråga: Vilka matematiska former & problem möter vi i projektet?      

 

Barnets gör: De yngsta barnen möter hjulet. Vi sätter ord på hjulets form, cirkeln. Barnen jämför cirklar med andra former och samtalar om hur de olika formerna ser ut, barnen tittar, lyssnar & känner. Vi tittar på hjulet & rattens funktion, vi löser problem & kommer fram till att vi behöver hjulet och ratten för att kunna köra & styra lastbilen! Barnen möter matematik / former i vardagen. Får begrepp & ord och utmanas i sina tankar. Barnen inspirerar varandra till ett lustfyllt lärande, ett barn lämnar sin plats i mötet..   

Pedagogerna tänker: Vi upplever att barnen tar till sig av undervisningen, där de aktivt deltar & lyssnar intresserat & nyfiket. Barnen inspirerar varandra till att aktivt vara med i möten..     

Analys/sammanställning lärande: Genom att jämföra de olika formerna skapar barnen en djupare förståelse för respektive form. Barnen lär tillsammans & av varandra! 

Hur går vi vidare? Nästa steg? Vi fortsätter att möta & sätta ord på former, utmanar barnen i vardagen för att ge problemlösning, att ge barnen tilltro till sin egen förmåga!

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: