Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organsystem

Skapad 2019-05-06 08:52 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Biologi
Bedömning och återkoppling på avsnittet "organsystemen".

Innehåll

Till provet ska du kunna:
Andningssytemet

 • Vilka organ som ingår och vilken uppgift de har
 • Förklara andningssystemets uppgift i kroppen
 • Förklara lungornas uppbyggnad
 • Förklara samarbeten med andra organsystem (t.ex. blodomloppet)

Blodomloppet

 • Vilka organ som ingår och vilken uppgift de har
 • Förklara blodomloppets uppgift
 • Förklara samarbeten med andra organsystem (t.ex. matspjälkningen eller andningen)

Nervsystemet

 • Skillnaden på centrala och perifera nervsystemet
 • Skillnaden på självständiga och viljestyrda nervsystemet
 • Beskriva hur en reflex fungerar
 • Veta hur en nervcell och en synapsfungerar
 • Förklara skillnaden på motoriska och sensoriska nerver

 

Provdatum finns på palmbladprovschema.blogspot.com

Instruktioner finns även på palmbladjon.weebly.com

Matriser

Bi
Kunskapskrav biologi åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: