Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Östersjöriket/Stormaktstiden åk 6 VT-2019

Skapad 2019-05-06 09:00 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Historia
Efter Gustav Vasa och hans söners död tar en ny epok vid - Östersjörriket, även kallat för Stomaktstiden. Hur kunde Sverige bli så stort som under 1600-talet? Och varför förlorade Sverige makten om andra länder? Det är några av alla frågor som vi kommer att arbeta med i arbetsområdet.

Innehåll

Mål

Du ska,

 • Känna till hur kunde Sverige blev ett starkt Östersjörike.

 • Känna till varför Sverige förlorade sin stora makt.

 • Känna till hur Sverige styrdes under den här tiden. 

 • Känna till varför Sverige krigade så mycket.

 • Känna till hur krigen påverkade människors levnadsförhållanden, barn, kvinnor och män.

 • Känna till hur Sverige förändrades under 1600-talet.

 • Känna till om häxprocesserna och hur de kunde inträffa.

 • Kunna några historiska begrepp som är typiska för Östersjöriket.
 • känna till olika historiska källor. som t.ex. berättande källor och materiella källor.

 

Undervisning

Du kommer att få,

 • se på filmer
 • läsa faktatexter som handlar om Vasatiden och arbeta med uppgifter som hör till
 • resonera kring händelser och om personer som hör till 1600-talet.
 • träna på historiska begrepp.

Bedömning

Jag kommer i de samtal vi för, genom ett de muntliga diskussioner vi har i klassrummet samt den avslutande uppgiften bedöma:

 • dina kunskaper om historiska förhållanden, händelser och gestalter under 1600-talet.
 • din förmåga att använda historiska begreppdin förmåga att kritiskt granska och fundera kring de källor vi ser och möter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: