Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Samband 8A VT19

Skapad 2019-05-06 09:03 i Gemensamt Östhammar - grund Östhammar
Grundskola 9 Matematik
I det här kapitlet ska du få arbeta med att upptäcka och beskriva olika samband i tabeller, grafer och formler. Vi börjar i det vardagliga med kända exempel för att sedan närma oss de mer abstrakta uttrycksformerna.

Innehåll

Våra olika lektionsmål under området

  1. Målet är att du ska kunna läsa information ur diagram samt koppla samman tabeller med diagram
  2. Målet är att du ska veta vad ett linjärt samband är och att det kan beskrivas med en tabell, ett diagram och en formel. 
  3. Målet är att du ska förstå begreppet proportionalitet
  4. Målet är att du ska få större förståelse för begreppet hastighet

 

Preliminär Planering

Vecka 19
Upptakt samband
Avläsa tabeller och diagram


Vecka 20 
Linjära samband
Proportionalitet


Vecka 21 
Hastighet

Vecka 22
  Lektion bara på onsdagen

Vecka 23 Sista lektionen för terminen, onsdag

 

Bedömning sker under lektionstid. Skriftlig bedömning kommer under åk 9 på området Funktioner!

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: