Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering Lackarebäcksskolan - Slöjd, Skaftning HT 2016 VT 2017

Skapad 2019-05-06 09:14 i Drottningdals skola Norrtälje
Slöjd/Skaftning, årskurs 6, HT16- VT17
Grundskola 1 – 6 Slöjd

Göra din egen tårtspade eller osthyvel. I detta arbetsområde kommer du få välja mellan olika bestick och göra skaftet till dessa. Du kommer att få kombinera material så som olika träslag, horn eller olika metaller. Du kommer att få lära dig hur man sätter samman dessa med varandra och du kommer att få forma och designa dessa.  

Innehåll

Syfte

Du kommer att lära motivera för dina val i ditt arbete.

Du kommer att lära dig tolka slöjdföremål och föra resonemang med hjälp av slödspecifika ord och begrepp.

Du kommer att dokumentera ditt arbete genom din slöjdlogg.

 

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta med tillverkning av en slöjdprodukt som kan användas i vardagen.

Vi kommer att lära oss hur olika material kan sammansättas.

Vi kommer att fördjupa oss i hur man ritar skalenligt samt vyritning.

Vi kommer att fördjupa oss i våra materialkunskaper, hur dessa påverkar den färdiga slöjdprodukten.

Vi kommer att räkna ut och diskutera kostnaden för produkten ur ett miljöperspektiv.

Vi kommer att tolka slöjdprodukten.

Vi kommer att sätta en personlig prägel på slöjdprodukten. 

Vi kommer att dokumentera arbetet i lärloggen.

Det här kommer vi att bedöma:

 

Din förmåga att välja, bearbeta samt utvärdera ditt arbete.

Din förmåga att själv bidra med idéer och förmåga att välja arbetsmetoder.

Din förmåga att hantera verktygen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Din förmåga att tolka din slöjdprodukt och ge omdöme om den egna arbetsinsatsen.

 

 

Vi jobbar mot dessa kunskapskrav (godtagbar nivå år 3, E nivå år 6):

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: