Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stark som...spagetti?

Skapad 2019-05-06 09:28 i Drottningdals skola Norrtälje
Under teknikområdet "Hållbara konstruktioner" bygger vi broar av spagetti och arbetar med dokumentation.
Grundskola 5 – 6 Teknik
Att bygga hållbart och starkt är inga konstigheter men kan man göra det av spagetti? Vi kommer att läsa om olika sorters broar och konstruktionsmaterial. I samband med det kommer ni att få arbeta med arbetsprocessen inom teknik och hur man dokumenterar denna.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att utveckla förmågan att...

 • känna igen och analysera tekniska lösningar med hänsyn till hur de fungerar och vad de används till (Vilka olika slags broar finns det och vilken funktion har de olika konstruktionsmaterialen?)
 • använda tekniska ord och begrepp
 • Utveckla egna tekniska idéer och utveckla förståelse för vilken betydelse broar har för människa, samhälle och miljö.

Så här kommer vi att arbeta...

Innehåll

Vi kommer att titta på hur olika brotyper är uppbyggda samt repetera vanliga material som används i hållfasta och stabila konstruktioner och deras egenskaper. Vi tittar också på fördelar och nackdelar med de olika materialen.

Vi kommer också att arbeta med arbetsprocessen i teknik där du får planera en konstruktion, göra en skiss och sedan även en modell för att till slut testa om den håller. Du ska även utvärdera ditt arbete.

Arbetssätt

 

 

 • gemensamma genomgångar
 • läsa och diskutera innehållet i faktatexter
 • arbetsprocessen i ämnet teknik, göra skisser och modeller
 • söka information om olika broar och material
 • jämföra olika brokonstruktioner
 • bygga en modell av en bro
 • utvärdera din arbetsinsats efter avslutat arbete

 

 

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att...

 • Beskriva olika typer av broar, hur de är uppbyggda och vilket material som används samt vad de olika brotyperna har gemensamt (se samband mellan dem).
 • Bygga modeller.
 • Visa med hjälp av skisser eller texter hur du ska arbeta. Du visar hur du har tänkt.
 • Resonera hur brobyggen har förändrats från förr till nu och hur det påverkar människa, samhälle och miljö.

I dina beskrivningar/dokumentationer och resonemang använder du teknikområdets begrepp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: