Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshemmens dag!

Skapad 2019-05-06 09:46 i Gottsta skola Norrtälje
Grundskola F – 9
Fritidshemmen gör elevens dag komplett, och vi vill uppmärksamma den viktiga verksamheten. Därför firar vi den andra tisdagen i maj varje år Fritidshemmens dag – var med du också!

Innehåll

Syfte: 

Förutom de kopplingar till läroplanen som gjorts nedan vill vi även förtydliga med dessa citat från läroplanen. 

”Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamrat relationer samt känna tillhörighet i elevgruppen”

”Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt till sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt”  

 

Mål: 

• Eleverna har ett trevligt sätt mot varandra där de är hjälpsamma och peppande. 

• Eleverna är engagerade och aktiva under dagens aktiviteter.

• Eleverna ska genom samarbete lösa uppgifter. 

 

Material: 

Pokalen, material till alla stationer + laminerade instruktioner som ska finnas vid varje station (alla förbereder material till sin egen station, siffror till grupperna (finns i pärmen på delfinen). Material till bingostafetten – tärningar, spelplaner. Piggelin till alla barn. 

 

Genomförande: 

Start Kl. 12.20 preliminärt

- Samling på avdelningarna. Där eleverna delas in i grupper 1-8. Skebo grupp 1-2, Gottsta 3-8. Information om dagen. Vi vuxna delar upp oss och följer med en grupp. 

- Alla samlas på fotbollsplanen och går till sina grupper. Kerstin hälsar alla välkomna.

- Grupperna roterar runt på stationerna ca. 10 min per station, vi håller till uppe vid fotbollsplanen. 

- När gruppen gjort alla stationer går de till mellis. Efter mellis är det lek fram till bingostafetten. Den vuxne i gruppen ansvarar. 

- När alla är klara på stationerna samlas vi på fotbollsplanen. Camilla berättar hur bingostafetten går till. 

- Skebo delar ut pokalen.

- Raketen (Jenny) och glassutdelning (Rebecca och Jimmy). 

- Avslut kl. 15.30.

 

 

Utvärdering och uppföljning: 

- Arbetslaget gör en gemensam utvärdering.

- Utvärdering tillsammans med elevgruppen.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: