Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

stubben 2 Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Skapad 2019-05-06 10:00 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

 • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
 • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
 • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
 • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
 • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
 • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
 • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
 • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:      Carina och Therese.

Vecka:      18

Mål- och kunskapsområde:    Lpfö, matematik/volym (målet).  

Nyfikenhetsfråga:      Matematik och volym

 

Barnets gör:

   Pedagog 1:  Barnen är i tvättrummet och arbetar med volym med vatten. Häller mycket och lite. " Nu blev det fullt" "1,2,3 ".

 

Pedagog 2: Är ute och frågar om de vill arbeta med matematik och volym? JA svarar barnen.  Plockar stenar, kottar och sand. Hur många/mycket får plats?

 

 

 

Pedagogerna tänker:

    De fyllde olika mycket, lite, mycket. Hur mycket gick det i?

Analys/sammanställning lärande: Barnen kan både räkna och visa med fingrar, samarbeta. Tittar på varandra. Skapa plats för att reflektera och lära av varandra.

Antal, olika - 

 

     

Hur går vi vidare? Nästa steg? Vad händer om vi gör det i sandlådan? vad får vi syn på då? Det vi kan göra ute kan vi göra inne. 

     

Övrigt?

     Vad har vi för material? Genomskinliga hinkar. Låta barnen använda materialet och när de vill.

Vilka ord använder vi?

Vilka volym-ord använder vi?

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: