👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyssna och kom överens -10 kompisböcker

Skapad 2019-05-06 10:10 i Kuben Örebro
Förskola
Vi har börjat arbeta med de 10 kompisböckerna. I arbetet med dessa böcker får barnen öva på samspel och tänka kring värdegrund. Först ut var boken Säg stopp, sedan Prata om det och nu ska vi arbeta med Lyssna och kom överens

Innehåll

 

Var är vi? 

 • Barnen behöver öva på att prata med varandra.
 • De behöver även öva på att  tillsammans komma överens.
 • Barnen behöver även lära sig att lyssna på varandra och visa respekt för varandra när man blir pratad till. Barnen behöver öva på att prata med varandra

 

Vart ska vi?

Barnen behöver öva på att prata med varandra på ett lugnt sätt. De behöver lära sig at respektera den som pratar genom att visa att man lyssnar och förstår.

Barnen behöver även lära sig att kunna komma fram till ett beslut genom att kommunicera med varandra. Vi vill att de ska kunna lösa en konflikt och komma överens om ett beslut utan en vuxens hjälp.

 

LPFÖ 98 rev.16

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

*utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv, 

*utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

*utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

 

 

 

 

Hur gör vi?

 

 

 

- Vi kommer att läsa boken och därefter diskutera innehållet.

-Vi kommer att fokusera på ord som LYSSNA, ÖVERENSKOMMELSE, FÖRSTÅ

-Barnen kommer att få ordna olika draman med hjälp av handdockorna, för att på så sätt förstå innebörden av innehållet i boken bättre

 

 

  -Vi kommer kontinuerligt och spontant diskutera med barnen olika vardagssituationer som dyker upp för att öka förståelsen kring det som hänt.

 

 

Dokumentation kommer ske i form av bilder och text som kommer att publiceras på unikum eller skrivas ut och sättas upp på projektväggen på avdelningen.


 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18