Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Socialt samspel -normer och värden.

Skapad 2019-05-06 10:19 i Östra Karups förskola Båstad
Förskola
Skapa Vi-känsla och att ha roligt tillsammans.

Innehåll

Pedagogisk planering- Normer och värden vt19

 

Nu läge/Vad behöver vår barngrupp?

Barnen behöver utveckla en god social kompetens.

 

Vad säger Lpfö?

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

- öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

- förmåga att ta hänsyn till att leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

 

Forskning

I boken Medkänslans pedagogik s.27 har vi tagit till oss tankarna som beskrivs i pyramidmodellen. Det vill säga att barnen behöver få en god självkännedom, självkänsla och självmedkänsla, det är lättare att förstå andra om vi först förstår oss själva.

 

Vad ska vi fokusera på?

Vi vill ge barnen en god självkänsla, självkännedom och självmedkänsla för att barnen ska förstå och känna igen sina egna känslor.

 

Vårt mål/syfte

Lära barnen att sätta ord på sina känslor, lära känna sig själva och sin kropp.

Kunna leka tillsammans och visa hänsyn till sina kompisar.

Skapa Vi-känsla och att ha roligt tillsammans.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: