Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sh: Brott och straff vt19

Skapad 2019-05-06 11:09 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Brott och straff

Innehåll

Konkretiserade mål

I detta arbetsområde är målen att du ska:

 • kunna använda begrepp och modeller kopplade till ämnet 
 • kunna beskriva samband inom det svenska rättssystemet
 • kunna undersöka brottslighet i Sverige och då kunna beskriva samband med underbyggda resonemang

Undervisningen

Vi jobbar med uppgifter kopplade till det svenska rättssystemet och fokuserar lite extra på varför människor begår brott. Vi tittar även på vad som händer när någon begår ett brott och hur en domstol ser ut. I arbetsområdet jobbar vi även med tolka diagram. 

Bedömningens inriktning

 • Kunskaper om strukturer i samhället. Här tittar jag på dina kunskaper om Sveriges rättssystem och att du kan beskriva olika samband. 

 • Undersöka samhällsfrågor Här tittar jag på din förmåga att beskriva samband och underbygga resonemang. Till exempel varför människor begår brott. 

 • Begrepp Här tittar jag på bredd (hur stor del av begreppen du behärskar) och precision (att du använder begreppen i rätt sammanhang) 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
SO

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om strukturer i samhället
Hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. I detta arbetsområde tittar vi på Sveriges rättssystem.
Du beskriver enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du beskriver förhållandevis komplexa inom och mellan olika samhällsstrukturer. .
Du beskriver komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Begrepp
Här bedömer jag precisionen och på bredden i din begreppsanvändning.
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Undersöka samhällsfrågor
Kunna undersöka brottslighet.
Du undersöker samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du undersöker samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du undersöker samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: