Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla maskiner, åk 5

Skapad 2019-05-06 11:12 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och används fortfarande i våra moderna maskiner. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om de 6 enkla maskinerna.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vad vet du om de sex enkla maskinerna? Hävstången, hjulet, blocket, skruven, lutande planet och kilen. För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och används fortfarande i våra moderna maskiner. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om de 6 enkla maskinerna.

Innehåll

 

UNDERVISNING

Under detta arbetsområde kommer vi att:

 • Lära oss om hur följande maskiner fungerar: Lutande planet, kilen, skruven, hävstången, hjulet och blocket.
 • Ge exempel på redskap/verktyg som bygger på de enkla maskinerna,
 • Ha gemensamma genomgångar, läsa fakta texter och titta på filmer.
 • Göra något experiment och dokumentera dessa med hjälp av skisser och förklarande begrepp.
   

 

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Vara delaktig och aktiv på lektionerna.
 • Genomföra de uppgifter och bedömningsuppgifter som du får under arbetsområdet.
 

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Förklara de tekniska lösningar som de enkla maskinerna bygger på.
 • Använda dig av olika begrepp inom arbetsområdet.
 • Förstå nyttan av de enkla maskinerna när vi använder dem i vardagen.
 • Genomföra experiment och dokumentera.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: