Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redovisning 2, moment 3, Internationella rapporter

Skapad 2019-05-06 11:14 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Företagsekonomi
Redovisning 2, moment 3, Internationella rapporter. Den ökade globaliseringen av ekonomin har ökat behovet av att kunna jämföra företag från olika länder. Vilka regler finns i olika länder, vilka myndigheter bestämmer dem? Hur påverkas svenska företags av de reglerna? Vi söker svar på de frågorna

Innehåll

Vi fortsätter jobba med läroboken Redovisning 2, kap.6 Internationella rapporter, gör en del övningar i problemboken.

 

Ett prövningsmoment: 

Uppgifter

  • Muntlig redovisning "Internationella rapporter"

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Bokslut, beskattning och revision i olika företagsformer samt räkenskapsanalys.
    För  -
  • Redovisningsprinciper samt lagar, normer och praxis som styr redovisningens utformning.
    För  -

Matriser

För
Redovisning 2, Muntlig rapport "Internationella rapporter"

E
D
C
B
A
Kunskaper
Identifiering och analys av redovisningsproblem. Metoder för att strukturera och lösa redovisningsproblem.
Eleven formulerar med viss säkerhet enkla frågeställningar inom redovisning, revision och beskattning, gör en enkel bedömning av informationens trovärdighet. Eleven sammanställer informationen, för enkla resonemang och drar enkla slutsatser. Dessutom deltar eleven i samtal om andra frågeställningar inom redovisning, revision och beskattning samt ger enkla argument för sina ståndpunkter.
Till övervägande del
Eleven formulerar med viss säkerhet frågeställningar inom redovisning, revision och beskattning, gör en välgrundad bedömning av informationens trovärdighet. Eleven sammanställer informationen, för välgrundade resonemang och drar välgrundade slutsatser.
Till övervägande del
Eleven formulerar med säkerhet komplexa frågeställningar inom redovisning, revision och beskattning.
kunskaper
Förmåga att använda information från olika källor.
Samlar i samråd med handledare in information från olika källor och gör en enkel bedömning av informationens trovärdighet.
Till övervägande del
Samlar efter samråd med handledare in information från olika källor och gör en välgrundad bedömning av informationens trovärdighet.
Till övervägande del
Samlar efter samråd med handledare in information från olika, även mer avancerade, källor och gör en välgrundad och nyanserad bedömning av informationens trovärdighet. .
Ny aspekt
Redovisningsprinciper samt lagar, normer och praxis som styr redovisningens utformning.
Dessutom redogör eleven översiktligt för lagar, normer och praxis som påverkar utformningen av företagens redovisning.
Till övervägande del
Dessutom redogör eleven utförligt för lagar, normer och praxis som påverkar utformningen av företagens redovisning.
Till övervägande del
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för lagar, normer och praxis som påverkar utformningen av företagens redovisning. I redogörelsen reflekterar eleven över lagarnas och bestämmelsernas syfte och effekter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: