Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysikuppgift ljud

Skapad 2019-05-06 11:16 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Fysik
Område ljud

Innehåll

Fysikuppgift om ljud

Inlämning senast 3/6

Ni ska jobba två och två men lämna in enskilt.

Uppgiften är att göra en egen laboration inom ämnet ljus som går att genomföra med skolan/hemmets medel, allt finns till förfogande inom rimliga gränser. Laborationen ska vara så utförligt beskriven att en person som inte vet vad ljud är ska kunna genomföra den.

För att nå betyg E: krävs en korrekt utförd laboration av enklare slag, samt en korrekt laborationsrapport innehållande alla rubriker och enklare tabeller, diagram och bilder.

För ett högre betyg krävs en utförlig beskrivning som är av det mer komplicerade slaget, ett korrekt vetenskapligt språk, samt tabeller, diagram och bilder.

Utvärdera uppgiften och skriva en laborationsrapport. Laborationsrapporten ska vara på minst 1,5 sida.

Alla informationskällor är tillåtna, men källorna ska även vara angivna i laborationsrapporten.

Innehållande:

Syfte

Hypotes

Teori/fakta

Metod

Resultat

Slutsats

 

Syftet med denna uppgift är att träna er inför kommande nationellt prov i åk9, skriva korrekta laborationsrapporter och att utveckla er kreativa sida, samt att lära er vara källkritiska.


 

Uppgifter

 • Inlämning av laborationsrapport

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysikuppgift ljud

Söka information

E
C
A
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är påtagliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett ganska bra sätt i diskussioner, enkla texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett bra sätt i diskussioner, utvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett mycket bra sätt i diskussioner, välutvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till budskap och mottagare.

Laborationer

E
C
A
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.

Laborationsrapport

E
C
A
Du kan jämföra frågor med resultat i en undersökning. Du drar enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom fysiken på ett ganska bra sätt.
Du kan jämföra frågor med resultat i en undersökning. Du drar utvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom fysiken på ett bra sätt.
Du kan jämföra frågor med resultat i en undersökning. Du drar välutvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom fysiken på ett mycket bra sätt.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om dina resultat är rimliga. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag som kan göra dina undersökningar bättre.
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram och skriftliga rapporter.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Ämneskunskap

E
C
A
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur ljud hänger ihop med saker i vardagen och i samhället. Du ger exempel på hur det hänger ihop på ett enkelt sätt med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur ljud hänger ihop med saker som händer i vardagen och i samhället. Du ger exempel på hur det hänger ihop på ett utvecklat sätt med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur ljud hänger ihop med saker som händer i vardagen och i samhället. Du ger exempel på hur det hänger ihop på ett välutvecklat sätt med andra saker i fysiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: