Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla Äpplet- Hållbar utveckling

Skapad 2019-05-06 12:07 i Skarsjö förskola Norrtälje
Förskola
Med hjälp av begreppet hållbar utveckling lär vi oss att tillsammans värna om djuren och vår miljö. Vi vill på ett lustfyllt och lekfullt sätt väcka barnens intresse och öka deras kunskaper om återvinning. I vårt arbete kommer vi ta hjälp av ”Sopsamlarmonster” som kommer vara våra guider i vår pedagogiska undervisning.

Innehåll

Vad?

Vi vill med detta projekt väcka barnens intresse för hållbar utveckling. Visa för barnen att vi kan påverka vår miljö på ett positivt sätt. 

Vad ska projektet innehålla:

Samlingar med olika innehåll.

Skräpletarpromenader i vår närmiljö.

Skapande aktiviteter.

Sopsortering och besök på återvinningsstationen.

Så olika fröer.

Vad ska barnen lära sig?

Vi vill väcka barnens intresse för hållbar utveckling ska , öka deras kunskaper om återvinning.  Lära sig skapa med återvinningsmaterial.

Vilka intressen ligger som grund för detta projekt?

 Hållbar utveckling är ett område som tas upp i den reviderade läroplanen för förskolan, då detta är en viktig fråga för vår framtid. Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur olika val som människor gör kan bidra till hållbar utveckling.

Vad har vi för syfte?

Vi vill att barnen ska lära sig mer om hållbar utveckling och vad de kan göra för att bidra till detta.

Vem/vilka?

Hela barngruppen kommer att delta i detta projekt. Vi kommer att arbeta i helgrupp men även dela gruppen vid olika tillfällen.

Vilka erfarenheter har barnen med sig innan?

Många barn veta att man inte ska skräpa ner i naturen. Färre vet att vi ska sopsortera olika saker, för att återvinna dessa för att tillverka nya saker.

Hur?

Vi startade upp vårt projekt genom att gå en promenad i vår närmiljö för att leta efter skräp. Vi kommer att arbeta med materialet från Sopsamlarmonster samt från Håll Sverige rent. Vi kommer att dokumentera och skriva lärloggar, reflektera och utveckla projektet under projektet.

Hur ska lärande ske?

Genom spontana och planerade undervisningstillfällen.

Hur fångar vi upp intressen som leder oss vidare?

Genom att vara medvetna pedagoger som läser av barnens intressen, samt vara med och utforska deras egna funderingar inom detta område.

Koppling till teorier?

Lpfö 98/16 samt den nya Lpfö18

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: