Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasa-tiden

Skapad 2019-05-06 12:08 i Hedekas skola Munkedal
Grundskola 5 Historia Religionskunskap
Du kommer under några veckor läsa om Gustav Vasa och hans familj. Du kommer se filmer, diskutera för- och nackdelar med Vasas sätt att regera landet och du kommer arbeta med grundbok och arbetsboken.

Innehåll

Innehåll:

Du kommer få lära dig om hur Gustav Vasa fick makten i Sverige och vad han gjorde för sina medborgare. Du kommer även få lära dig om hur hans barn förvaltade makten efter hans död. 

 

Undervisning:

Du kommer att:

 • Se på filmer som berättar om Gustav Vasa och hans familj.
 • Arbeta enskilt eller i par med grundboken och tillhörande arbetsbok.
 • Diskutera med dina klasskompisar om Gustav Vasas sätt att regera (för- och nackdelar)

 

Bedömning:

Du visar dina kunskaper vid genomgångar och vid gemensamma diskussioner efter filmer och de texter du läst.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: