Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avslutning svenska 2

Skapad 2019-05-06 12:22 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Detta är det avslutande momentet för svenska 2. Här kommer era kunskaper testas en sista gång. Det inleds med en lägeskoll där ni kan se hur ni ligger till i kursen.

Innehåll

Vi börjar nu närma oss slutet av svenska 2. Under detta avslutande moment kommer samtliga kunskaper testas igen. Undervisningen kommer att växla mellan förberedelser inför och examinerande uppgifter. Alla uppgifter ska genomföras i klassrummet och lämnas in i slutet av lektionen. Ni kommer i inledningen få en sammanställning av era resultat. Gå in på det bifogade PDF-dokumentet i uppgiften lägeskoll. I det dokumentet kan ni se vad ni visat upp inom de olika områdena för kursen. 

Uppgifter

 • Betyg i svenska 2

 • Extra skrivning grammatik

 • Betyg i svenska 2

 • Extra skrivning grammatik

 • Kursavslutning litteratur

 • Kursavslutning litteratur

 • Kursavslutning Språk i Norden

 • Kursavslutning Språk i Norden

 • Kursprov - Språk i Norden

 • Lägeskoll

 • Lägeskoll

 • Betyg och restuppgifter

 • Lägeskoll i svenska 2

 • Betyg för svenska 2

 • Analys av Smycket

 • Kreativt skrivande realismen

 • Extra muntligt anförande

 • Lägeskoll i svenska 2

 • Skrivning grammatik

 • Kreativt skrivande realismen

 • Grammatikanalys

 • Analys av Smycket

 • Språk i Norden 2

 • Språk i Norden 2

 • Grammatikanalys

 • Litterär analys

 • Kreativt skrivande realismen

 • Skrivning Språk i Norden

Matriser

Sve
Avslutning svenska 2 - språk i Norden

Språk i Norden

--->
--->
--->
Skrivande och källhantering
Du kan med viss säkerhet utifrån någon artikel presentera innehåll och tankar i en text som till viss del fungerar som en argumenterande uppsats Texten är sammanhängande och har en tydligt urskiljbar disposition. Citat och referat fungerar och texten följer i huvudsak språkriktigheten. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Du kan med viss säkerhet utifrån flera artiklar presentera innehåll och tankar i en argumenterande uppsats. Texten är sammanhängande, väldisponerad och ger vidgade perspektiv på språksituationen i Norden. Dessutom resonerar och drar du slutsatser utifrån dina resonemang. Citat och referat fungerar och texten följer i huvudsak språkriktigheten. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Du kan med säkerhet utifrån flera artiklar presentera innehåll och tankar i en argumenterande uppsats... och skriva en argumenterande text som är sammanhängande och väldisponerad. Analysen innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på språksituationen i Norden. Dessutom resonerar och drar du välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån dina resonemang. Citat och referat fungerar och texten följer i huvudsak språkriktigheten. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Argumentation
Du för en argumentation som har en tes och ger välgrundade argument till stöd för den.
Du för en argumentation som har en tes som du håller dig konsekvent till och ger välgrundade argument till stöd för den.
Du för en argumentation som har en tes som du håller dig konsekvent till, ger välgrundade argument till stöd för och på bemöter på ett relevant sätt tänkta motargument.
Språk i Norden
Du berättar översiktligt med något exempel från någon källa om språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Du berättar utförligt med exempel från flera källor om språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Du berättar utförligt och nyanserat med exempel från flera källor om språksituationen i Sverige och övriga Norden.

Sve
Avslutning svenska 2 - grammatiken

Grammatiken

--->
--->
--->
Grammatikanalys
Analysen är en översiktlig grammatisk analys av hur ord, fraser och satser samspelar med varandra Den ger exempel på ordklasser från den egna texten Den diskuterar kortfattat meningsbyggnad, huvudsatser och bisatser Den ger översiktliga exempel på hur texten eller skrivandet kan förbättras med hjälp av grammatiska begrepp
Analysen är en grammatisk analys som med viss precision beskriver hur ord, fraser och satser samspelar med varandra Den ger tydliga exempel på ordklasser från den egna texten och berättar vad de gör med texten Den diskuterar meningsbyggnad, huvudsatser och bisatser, samt hur de påverkar hur textens korrekthet och flyt Den ger precisa exempel på hur texten eller skrivandet kan förbättras med hjälp av grammatiska begrepp
Analysen är en grammatisk analys som med god precision beskriver hur ord, fraser och satser samspelar med varandra Den ger träffsäkra exempel på ordklasser från den egna texten och berättar vad de gör med texten Den diskuterar med precision hur meningsbyggnad, adverbialfraser, huvudsatser och bisatser påverkar hur textens korrekthet och flyt Den ger träffsäkra och precisa exempel på hur texten eller skrivandet kan förbättras med hjälp av grammatiska begrepp

Sve
Avslutning svenska 2 - litteraturanalys

Analysera litteratur

--->
--->
--->
Skrivande och källhantering
Svaren har ett välformulerat språk som har en disposition och följer skriftspråkets normer. Citat och referat är rättvisande. De sammanställer och berättar med viss säkerhet om innehållet i novellen
Svaren har ett välformulerat och klart språk som är väldisponerat och följer skriftspråkets normer. Citat och referat är rättvisande. De sammanställer och berättar med viss säkerhet om innehållet i novellen De ger vidgade perspektiv samt drar egna slutsatser utifrån sina resonemang
Svaren har ett välformulerat, klart och träffsäkert språk som är väldisponerat och följer skriftspråkets normer. Citat och referat är rättvisande. De sammanställer och berättar med säkerhet om innehållet i novellen De ger belysande exempel och vidgade perspektiv och resonerar och drar välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang
Argumentation
Du för en argumentation som har en tes och ger välgrundade argument till stöd för den.
Du för en argumentation som har en tes som du håller dig konsekvent till och ger välgrundade argument till stöd för den.
Du för en argumentation som har en tes som du håller dig konsekvent till, ger välgrundade argument till stöd för och på bemöter på ett relevant sätt tänkta motargument.
Litteratur
Analysen visar med viss säkerhet upp förståelse för innehållet i och relaterar till novellen Den diskuterar innehåll och tankar och ger översiktliga samband mellan dem och tiden de skrevs i. Den ger exempel på idéer och känslor
Analysen visar med viss säkerhet upp förståelse för innehållet i och relaterar till novellen Den diskuterar innehåll och tankar och ger samband mellan dem och tiden de skrevs i. Den förmedlar utförligt hur novellen förmedlar idéer och känslor
Analysen visar med säkerhet upp förståelse för innehållet i och relaterar till novellen. Den diskuterar innehåll och tankar och ger nyanserade samband mellan den och tiden de skrevs i. Den förmedlar utförligt och nyanserat hur novellen förmedlar idéer och känslor

Sve
Avslutning svenska 2 - muntligt anförande

Muntligt anförande

--->
--->
--->
Muntligt anförande
Anförandet presenterade en tes/ författare med viss säkerhet med fakta, argument och egna tankar. Dispositionen var tydligt urskiljbar. Språket är begripligt och åhörarna kan förstå innehållet. – läser från manus tittar ibland upp från det – har ibland ett bra tempo även om det ibland bli lite hastigt Du har viss åhörarkontakt och försöker använda dig av ögonkontakt och kroppsspråk. Det presentationstekniska hjälpmedlet användes med viss säkerhet
Anförandet presenterade på ett nyanserat sätt en tes/författare med viss säkerhet med fakta, argument och egna tankar. Anförandet är väldisponerat. Språket är ledigt och stilen är anpassad till situationen – talar snarare än läser – använder stilfigurer och ethos, logos, pathos – talar i ett lämpligt tempo Du etablerar viss kontakt med åhörarna, t ex med hjälp av blicken och kroppsspråk/gester. Det presentationstekniska hjälpmedlet användes med viss säkerhet och stödde och tydliggjorde framställningen.
Anförandet presenterade på ett nyanserat sätt en tes/författare med säkerhet med fakta, argument och egna tankar. Anförandet väldisponerat. Språket är ledigt och varierat och välformulerat stilen är anpassad till situationen – talar och läser inte – använder säkerhet av ethos, logos, pathos och stilfigurer som fungerar väl i sitt sammanhang och landar hos åhöraren – talar genomgående i ett lämpligt tempo och förstärker innehållet genom röst och engagemang Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Du etablerar god kontakt med åhörarna, t ex med hjälp av närvaro, blick och kroppsspråk/gester. Det presentationstekniska hjälpmedlet användes med viss säkerhet och stödde och tydliggjorde och var väl integrerat i framställningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: