Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan avd 4 18/19

Skapad 2019-05-06 13:05 i Lillbergets förskola Söderhamn
Förskola
arbetsplan för avdelning 4

Innehåll

 

 

 

 

 

Arbetsplan

Lillbergets förskola

 

2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn och utbildning

 

 

 

 

 

RAM

 

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

 

Mål för likabehandlingsarbetet

 

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

 

 

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

 

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 

• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

 

• förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

 

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

 

 

 

  • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

     

 

Prioriterade mål för förskolan:

 

 

 

Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sin

 

 

 

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

  • samarbeta med hemmen när det gäller barnen fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan

 

 

 

 

 

Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

 

 

 

  • Barnen skall kunna ta ansvar för sig själva och vara ”fiffiga kompisar”.

  • Barnen ska ha utvecklat förståelse för att alla människor är olika.

  • Föräldrarna är intresserade och engagerade i deras barns utveckling och lärande på förskolan.

  • Barnens visar empati för allt levande i vår närmiljö

 

 

 

 


 

 

Arbetsprocess:

 

 

 

Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?

 

 

 

Efter höstens inskolningar kommer vi att lägga fokus på att arbeta ihop barngruppen för att skapa en vi-känsla.

 

Vi fortsätter att uppmuntra barnen att hjälpa och visa varandra och därmed stärka deras självkänsla vilket vi har sett goda resultat av tidigare.

 

Vi inventerar vad barnen är intresserade av och planerar tema/grupper och förändrar miljön kontinuerligt efter barnens behov.

 

Vi skall utnyttja våran närliggande skog så ofta tillfälle ges samt kortare promenader i vår närmiljö.

 

 

 

Vid gruppinskolningen i höst skall alla nya föräldrar få viktig information gällande exempelvis läroplanen och Unikum. 

 

Vi kommer berätta om vår verksamhet och vad vi har för förväntningar på föräldrarnas delaktighet i verksamheten. Efter ca en månad kallar vi alla föräldrar till ett föräldramöte där vi upprepar samma information.

 

 

 

Ansvarig/Ansvariga:

 

Alla pedagoger i arbetslaget delar på ansvaret. Vem som gör vad bestämmer vi tillsammans på vår reflektionsmåndag.

 

 

 

 


 

 

DIGITALISERING

 

 

 

 

 

Prioriterat mål:

 

 

 

• Använda digitala verktyg i det pedagogiska arbetet för att utveckla barnens digitala kompetens.

 

 

 

 

 

Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

 

 

 

• Barnen har utvecklat en medvetenhet om att digitalisering är ett bredare område än att spela spel på lärplattan samt föräldrarnas telefoner.

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsprocess:

 

 

 

Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?

 

 

 

Reflekterar tillsammans med barnen med hjälp av bilder och filmer från den dagliga verksamheten både i lärplattorna samt i bildkanonen.

 

Barnen får vara mer delaktig i att skapa eller fotografera på lärplattan och sedan skriva ut på skrivaren.

 

Visar på att digitalisering är ett bredare område såsom tvättmaskin, diskmaskin och dammsugare etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig/Ansvariga:

 

Alla pedagoger i arbetslaget delar på ansvaret. Vem som gör vad bestämmer vi tillsammans på vår reflektionsmåndag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: