Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planteringsprojekt - Tema Samarbete

Skapad 2019-05-06 13:33 i Sörgården Örebro
Från frö till planta.
Förskola
Lille Skutt har flyttat in på Haren. I det här projektet kommer barnen att få möjlighet att plantera och följa processen från frö till planta. Det är en del i vårt övergripande tema Samarbete.

Innehåll

 

Varför har vi valt detta temaområde?

Vi har sett ett behov att arbeta med "vi-känslan" på Haren.

Vi ville ge barnen något konkret som är vårt gemensamma projekt, något som vi kan samarbeta kring.

Mål

- Att öka "vi-känslan" i gruppen

-Alla barn ska få möjlighet att följa processen från frö-planta

-Att barnen samarbetar och hjälper varandra i projektet.

Metod

Barnen kommer att få plantera åtminstone varsitt frö. Detta kommer vi sedan att följa, genom att vattna och ta hand om våra plantor.

Vi kommer att följa processen och samsamtala om vad som händer. Vi kommer dels ha ett naturvetenskapligt fokus: kretsloppet, växternas olika stadier,

Vi kommer använda oss av stödtecken och bilder när vi talar om plantering och kretsloppet.  

Vi kommer jämföra, mäta och undersöka planteringsprocessen med matematiskta begrepp.

Vi kommer även använda oss av filmer som hjälper att synliggöra plantering och kretsloppet.

Tillsammans med barnens frågor och intressen ska vi försöka undersöka kretsloppet och hur plantering kan gå till.

Vårt andra fokus är på att sammarbeta och att få något gemensamt som samlar gruppens uppmärksamhet. Vi lyfter begrepp som tillsammans, vårt gemensamma, samarbeta,

Uppföljning

 På våra reflektionsträffar följer vi upp hur projektet utvecklas. Vi fotograferar och filmar aktiviteterna med barnen. 

Utvärdering

 

Analys och utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: