Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu

Skapad 2019-05-06 14:03 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Tänk dig att få åka tillbaka i tiden i en tidsmaskin och få uppleva hur det var att leva på din mormors mormors mammas tid. Vad gjorde hon när hon var liten? Hur var det i skolan? Vad åt hon till middag? Detta ska vi ta reda på och mycket mer. Vi ska jämföra livet förr och nu. Är du beredd, så sätter vi oss i tidsmaskinen som ska ta oss över 100 år tillbaka i tiden.

Innehåll

 

Undervisning /arbetssätt

Du kommer att lära dig genom att:

Vi börjar med nutiden och pratar om vilka vi är, var och hur vi lever och var vi kommer ifrån - våra föräldrar.
Vi kommer att läsa berättelser om hur det var i skolan förr.
Vi tittar på filmer och lär oss mer om tiden för drygt 100 år sedan.
Vi ritar upp en enkel tidslinje från nutid och ca 100 år bakåt.

Genom att titta på olika bilder funderar vi över och lär oss om och livet förr i tiden.

Ni kommer att få intervjua någon äldre person i er närmiljö och på så sätt få ta del av minnen från förr.
Vi leker gamla lekar tillsammans.
Vi tränar på att använda ord och begrepp i rätt sammanhang.

Undervisning, för att nå målen kan du:

- läsa, lyssna och diskutera

- titta på fotografier och se filmer om livet förr.

- genomföra en intervju.

- undersöka hur föremål har förändrats över tid. 

Syfte

Du kommer att lära dig mer om:
 • hur det var att vara barn förr i tiden
 • att jämföra och beskriva likheter och olikheter förr och nu inom skolan, hemmet, leken, maten.
 • Astrid Lindgren och hennes böcker- jämföra skillnader mellan dåtid och nutid i böckerna.
 • kristendomens roll i Sverige förr i tiden.
 • teknik som förändrats under de senaste hundra åren

 

Mål och bedömning

När vi är klara med detta ska du:

 

 • kunna göra några jämförelser mellan livet förr och nu vad gäller hur man bodde, hur det var i skolan, vad man arbetade med. 
 • känna till någon uppfinning och hur den har förändrats genom åren. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Lgr11
 • Syfte
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3

Matriser

SO
Livet förr och nu

>
>
Göra jämförelser
Jag kan göra jämförelser mellan livet förr och nu vad gäller hur man bodde, hur det var i skolan och vad man arbetade med.
Jag är ganska säker.
Jag är säker.
Förändringar i tekniken
Jag kan berätta om någon uppfinning och hur den har förändrats genom åren
Jag är ganska säker.
Jag är säker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: