Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Where is it?

Skapad 2019-05-06 14:26 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Grundskola F – 3 Engelska
Vi kommer lära och träna oss på att förklara var saker finns, beskriva kroppen och förklara vad man önskar äta.

Innehåll

Begrepp:
box, behind, inside, on, under, between, in front of, round, ears, eyes, legs, mouth, hands, nose, head, foot, hear, see, smell, talk, clap, nod, stamp, talk, bread, butter, cheese, tomato, ham, chicken, cucumber, jam, 

Fraser:
The cow is... (lägesord), My ears can, Can I have, Yes, of course, You are welcome - You´re welcome.

Lärande:

Du kommer träna din förmåga att muntligt säga de olika orden/begreppen genom att sjunga, härma, leka, spela och utföra gemensamma/egna uppgifter.
Du kommer träna din förmåga i ord/begrepp genom att arbeta i par/enskilt. Vi kommer gemensamt fram till vilka ord/begrepp som vi behöver  träna. I paret/enskilt kommer ni gemensamt att träna dessa begrepp så att de befästs genom t ex Quizlet, dina/mina ord.
Du kommer träna din förmåga att befästa begrepp på egenhand genom att t ex använda din iPad där du har tillgång till "Magic" och Quizlet. 
Du kommer träna din förmåga att använda de vardagliga begreppen i det dagliga arbetet som t ex genom att diskutera vad som serveras till lunch.
Du kommer träna din förmåga att läsa på engelska genom att läsa en enkel text och rita vad instruktionen säger.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga i hur du muntligt/diskuterar samtalar med dina nya ord/begrepp i ett sammanhand.

Du ska kunna sägaförstå, använda och stava:

* lägesord
* kroppsdelar
* verb som beskriver vad kroppsdelar kan göra.
* ingredienser 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Where is it?

Rubrik 1

Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har förmågan att med god säkerhet använda din kunskap att:
Aspekt 1
* lägesord behind, inside, on, under, between, in front of, round
Aspekt 2
* kroppsdelar ears, eyes, legs, mouth, hands, nose, head, foot
Aspekt 3
* Verb som beskriver vad kroppsdelar kan göra. hear, see, smell, talk, clap, nod, stamp, walk
Aspekt 4
*ingredienser bread, butter, cheese, tomato, ham, chicken, cucumber, jam
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: