Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 4

Skapad 2019-05-06 14:53 i Högastensskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Teknik
Du ska lära dig olika kommando inom programmering med hjälp av olika appar och program. Du ska även dyka ner lite i teknikens historia och fördjupa dig i en uppfinning som har påverkat mänskligheten.

Innehåll

Tekniken kommer att vara indelad i tre delar.

1. Tekniska system med på fysiska system och digitala system. Här programmerar vi i Swift Playgrounds och code.org.

2. Utveckling och konstruktion där vi ska ta oss till olika platser genom olika kommandon. 

3. Skriva en resonerande text över hur tekniska uppfinningar påverkar oss i vardagen samt välja en teknisk uppfinning att fördjupa dig i.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik åk 6

E
C
A
Programmering med Scratch
Hur tekniska system samverkar
Kan förklara hur vissa delar i programkoden fungerar.
Kan förklara hur olika delar i programkoden samarbetar för att programmet ska fungera.
Kan förklara hur olika delar i programkoden samarbetar för att programmet ska fungera. Kan dessutom hitta alternativa sätt att lösa programmeringen eller kan använda kod från ett program för att lösa ett liknande problem genom att anpassa koden.
Äggfallet
Systematiskt pröva tekniska lösningar
Har en lösning som genomförs med mindre justeringar.
Testar olika lösningar men utan att motivera
Testar olika lösningar och är tydlig vid motivering av val.
Äggfallet
Att leda arbetsprocessen framåt
Bidrar till att föra arbetsprocessen framåt
Omvärderar under arbetsprocessen men är ej tydlig varför.
Omvärderar under arbetsprocessen och är tydlig varför.
Äggfallet
Dokumentationens tydlighet
Enkel dokumentation som hjälpligt går att följa
Dokumentationen går att följa men intentionerna är otydliga.
Dokumentationen är tydlig och lätt att följa och tankarna kring bygget är tydligt redovisade.
Teknisk uppfinning
Resonerande text
Har 2 aspekter i vardera 1 led. Leden är till viss del underbyggda.
Har 2 aspekter i vardera 2 led. Leden underbyggda.
Har 3 aspekter 2 aspekter i 2 led 1 aspekt i 3 led. Leden väl underbyggda.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: