Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5B kapitel 8-9 och målgång.

Skapad 2019-05-06 15:04 i Haverdals byskola Halmstad
Planering för Matteborgen 5a, utgående från The Big Five.
Grundskola 5 – 6 Matematik
Du kommer att jobba med Decimaltal (kapitel 8), Geometri (kapitel 9) och Målgången. Vi kommer repetera mycket men även göra er så redo ni bara kan bli inför 6:an.

Innehåll

Arbetssätt:

 • Vi har gemensamma genomgångar om matematiska problem, metoder, strategier och begrepp.
 • Tillsammans i klassen och enskilt övar vi på att använda matematikens uttrycksformer.
 • Du får öva på att formulera och lösa skriftliga matematiska problem.
 • Du får öva på att förklara hur du tänkt och föreslå olika lösningar. Din whiteboard är då ett viktigt hjälpmedel.
 • Ibland kommer vi att träna  på att redovisa uppgifter för varandra. Detta för att träna på att sätta ord på matematiken så att andra förstår. 
 • Vi kommer arbeta med fysmatte för att befästs kunskapen ännu mera.

Mål:
DECIMALTAL

 • Avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste heltal
 • Addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal
 • Avgöra om dina uträkningar är rimliga
 • Avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor

GEOMETRI

 • Veta att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel mindre än 90 grader och en trubbig vinkel större än 90 grader
 • Veta hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är
 • Kunna mäta och rita vinklar med gradskiva
 • Räkna med vinkelsumman i en triangel
 • Kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder

  

På vilket sätt bedöms det?       

Under lektionstid och på diagnos visar du att du kan:

 • Välja mellan olika strategier.
 • Reflektera och avgöra rimligheten i dina beräkningar. 
 • Välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Förklara hur du tänkt samt föreslå olika lösningar och förklara varför det blev som det blev.
 • Förstå innebörden av matematiska begrepp.
 • Undersöka och se samband mellan olika begrepp samt använda dem i olika och nya matematiska sammanhang. 
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Föra och följa resonemang
 • Söka, samla ihop och sortera information.

 

Tänk på att du utvecklas genom att:
Delta aktivt vid genomgångar, samarbeta, diskutera, våga göra fel, fråga när du inte förstår.

 



Matriser

Ma
Matteborgen 5B kapitel 8-10

E
C
A
Lösa problem med strategier och metoder
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Beskriva tillvägagångssätt och resonera om rimlighet.
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Resonera om rimlighet
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Använda matematiska begrepp
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Välja och använda matematiska metoder
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: