Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundsär: Teknik, produktutveckling åk 4

Skapad 2019-05-06 15:33 i Slöingeskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundsärskola 4 Teknik
Vi hjälper hunden Putte att få mat mitt på dagen med hjälp av teknik.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att träna på att gå från process till idéer till skiss.

Bedömning - vad och hur

Vad

Du visar att du kan:

- genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att göra en prototyp 

- formulera och välja vilka alternativ som leder arbetet framåt

 - dokumentera med hjälp av skisser och text

 

Hur

- din loggbok

- dina skisser

- din prototyp

 

Undervisning och arbetsformer

Du och en kompis ska lösa ett gemensamt tekniskt problem hur hunden kan få mat på dagen när ingen är hemma.

Ni kommer på idéer som leder till skisser. Av er bästa skiss gör ni en prototyp.

Du dokumenterar arbetet i en loggbok.

Det färdiga resultatet presenterar ni med hjälp av en reklamfilm.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda, utformade och fungerar samt ge förslag på hur de kan förändras.
  Tk  1-6
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-6
 • Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utforma välutvecklade förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
  Tk  A 6
 • Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven enkla konstruktionsarbeten på ett väl fungerande sätt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: