Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2019-05-06 15:39 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Historia
Medeltiden är en mycket spännande tid i vår historia. Du kommer få lära dig hur det var på medeltiden i Sverige.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga och kunskap om:

 • när medeltiden var och hur det var att leva då
 • att göra jämförelser mellan att vara barn idag och på medeltiden
 • hur handel bedrevs och hur Hansan bildades
 • några betydelsefulla personer under medeltiden
 • att använda dig av historiska begrepp
 • att kunna resonera, diskutera och reflektera över hur vår historia har påverkat oss
 • att söka information från olika källor och kritiskt granska och tolka det du hittar
 • att formulera dig med egna ord, både muntligt och skriftligt

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • göra jämförelser mellan levnadsvillkor under medeltiden och idag
 • resonera, diskutera och reflektera över olika händelser under medeltiden
 • visa förståelse för historiska begrepp
 • resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar
 • skriva texter och söka svar på faktafrågor
 • redovisa dina kunskaper genom muntligt deltagande

Jag bedömer dina förmågor genom att:

 • lyssna till dig i gemensamma diskussioner
 • läsa ditt SO-arbete
 • observera dig under SO-lektionerna

Undervisning och arbetsformer

 • titta på film
 • läsa faktatexter genom att använda olika strategier
 • arbete både enskilt och tillsammans med andra
 • diskussioner i par och i större grupp

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: