Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema INDIviD

Skapad 2019-05-06 16:03 i Friskolan Metis Grundskolor
Ett temaarbete för åk F-3 med fokus på identitet.
Grundskola F – 3 Religionskunskap Samhällskunskap Svenska SO (år 1-3)
Vem är du? Här är jag! I detta tema kommer du dyka in i ditt innersta och få dela med dig av vem just DU är. Kanske lär du dig något nytt om dig själv eller om dina vänner...?

Innehåll

Undervisning

Vecka 12 är det dags för upptakt i läsårets tredje tema som vi valt att kalla INDIviD.

Upptakten sker i åldersblandade grupper, åk f-6,  där man i smågrupper ska göra en övning där man lyfter fram både gemensamma saker och det unika som varje individ tillför gruppen.

Efter upptakten kommer åk F-3 att arbeta vidare med att skapa Boken om mig själv. Vi kommer att använda materialet "Vem är du? Här är jag! Om porträtt och identitet." från Nationalmuseet. Utifrån det kommer eleverna att skriva sina egna kapitel och skapa egna bilder om sig själva utifrån några olika infallsvinklar som kläder, musik, hur man vill bli avbildad och känslor m m. 

Redovisningen är planerad till måndag den 27 maj. 

 

Under temat kommer vi att ta del av på vilket sätt du reflekterat kring vem du själv är och hur du vill bli uppfattad.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  Re   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: