Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenåldern åk 2

Skapad 2019-05-06 17:08 i Påskallavikskolan Oskarshamn
Du kommer att få lära dig om Istiden och Stenåldern
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska
Du får lära mer om hur de första människorna kom tillbaka till Norden efter istiden och hur de levde på den tiden. Vi kommer under våren att arbeta med stenåldern.

Innehåll

Förmågor och Centralt innehåll anpassade till arbetsområdet:

Bedömning (konkretisering av kunskapskrav)

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

Konkreta mål för eleven:

- förklara begrepp som t.ex. inlandsis, nomader, jägarstenålder, bondestenålder,flinta

- läsa en faktatext och utifrån givna stödord skriva en egen faktatext

- läsa en faktatext och själv plocka ut stödord som du använder vid en muntlig presentation.

 - känner till tidsepokerna istiden och stenåldern.

- göra jämförelser med hur människan lever idag.

 

 

 

Kunskapskrav från läroplan och kursplan som ligger till grund för arbetsområdet:

Eleven beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan ge exempel på levnadsvillkor och några viktiga händelser

 

 

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna:

läsa och skriva faktatexter,
diskutera och argumentera
titta på faktafilmer
jämföra de olika tidsepokerna med varandra
Gå ut i naturen och söka efter spår av istiden.

Genomföra en dag då vi testar hur det kunde vara att leva på stenåldern.

Visa vad du lärt dig

Du får skriva faktatexter/ göra muntliga redovisningar för att visa vad du lärt dig om istiden och stenåldern

Du kommer att få diskutera och berätta i klassen för att muntligt kunna visa dina kunskaper.

Tidsram

Vi kommer att jobba med detta  under slutet av vårterminen 2019

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: