Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - läsförståelse skönlitteratur åk 7 - 05c1

Skapad 2019-05-06 23:46 i Nolhagaskolan Alingsås
Det går inte en dag utan att du läser något på engelska. Tänk efter; musiktexter, dataspel, instruktioner och information på internet. Tänk dig att också kunna läsa spännande och intressanta böcker på engelska och ta del dessa upplevelser!
Grundskola 7 – 9 Engelska

Det går inte en dag utan att du läser något på engelska. Tänk efter; musiktexter, dataspel, instruktioner och information på internet. Tänk dig att också kunna läsa spännande och intressanta böcker på engelska och ta del dessa upplevelser! Du kommer också att få dela med dig av det du har läst mest i muntlig form.

Innehåll

Elevdel

Övergripande mål

Det övergripande målet är att du ska kunna förstå och tillgodogöra dig skönlitterära texter.

Mål

Målet är att du ska:

 • Utveckla ditt ordförråd - glosor + olika fraser.
 • Utveckla din språkriktighet (grammatik – olika uttryck).
 • Utveckla din läsförståelse.
 • Utveckla din förmåga att tala engelska - kunna samtala om innehållet i din bok och använda ditt ordförråd och uttrycka dina tankar.
 • Utveckla ditt uttal.

Bedömning

Hur väl du kan berätta en bok och utveckla dina tankar kring den.

 

Undervisning

 

 • Du kommer att få arbeta med skönlitteratur i första hand.
 • Vi kommer tillsammans att gå igenom och träna på hur man sammanfattar eller återberättar en text så att både helhet och detaljer kommer med.
 • Du kommer att arbeta både i små grupper och enskilt.
 • Du kommer att träna på att använda olika strategier.
 • REDOVISNING:

  Muntligt: Du gör en redovisning av en bok enl. förslagen i planeringen och använder många ord av de ord du har lärt dig från boken. Redovisningen sker genom att ni diskuterar två och två och spelar in ert samtal på datorn.

Se särskilt dokument på Drive under Utdelning 7 med noggrannare planering:
Weeks 14-18 ENGLISH READING for 7c1 (190402)

Formell del

Övergripande mål

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt

Kursplanemål

Syfte

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Kunskapskrav

 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljersamt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Centralt innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Spara

Uppgifter

 • Läsning - inlämning av inspelningen

Matriser

En
ENG muntlig förmåga

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
KUNNA FORMULERA SIG
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
relativt varierat, tydligt och sammanhängande
GÖRA FÖRBÄTTRINGAR
enkla
välgrundade
välgrundade
UTTRYCKA SIG
enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
tydligt och med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
DISKUTERAR INNEHÅLLET
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
GÖRA JÄMFÖRELESER
med egna erfarenheter och kunskaper
enkla
välutvecklade
välutvecklade och nyanserade
ANVÄNDA STRATEGIER
för att lösa problem i samtalet
fungerar i huvudsak & löser i viss mån problem
fungerar
fungerar väl + är konstruktiva
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: