Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshemmens dag Nyhedsskolan

Skapad 2019-05-07 07:41 i Nyhedsskolan Rättvik
Grundskola F
Vi firar fritidshemmens dag med ett eget Tivoli på skolan.

Innehåll

 

Fritidshemmens dag firas med ett "Tivoli" på skolgården mellan 13.30-15.30.

Eleverna erbjuds olika aktiviteter utomhus, en del av aktiviteterna är vuxenstyrda, andra erbjuds för eleverna att utforska själva. 

Gemensam start 13.30 på grusplanen, Pernilla startar!

Aktiviteter

Korvkiosk

Glasskiosk

Ansiktsmålning

Hjälmkarusell

Kasta prick med ärtpåsar 

Sandslottsbygge

Spika spik i planka

Hinderbana

Bowling

Musik

Räddningstjänsten

 

Ansvarsfördelning

Mellanmålsbeställning plus kalasglass - Kjell ansvarar.

Ansiktsmålning - Kristina - Utanför f-klassen

Hjälmkarusell -Malin - Bredvid förrådet

Kasta prick - Annie - Lekstugan

Sandslottsbygge - Sandlådan. Kristina förbereder. 

Spika spik i planka - Pernilla. Kjell tar med spik. - Gungorna / samlingsalen

Hinderbana - Skogen. Kristina förbereder och sätter upp.

Korvkiosk - Kjell - Storfritids

Glasskiosk - Tobbe - Storfritids

Bowling - Hans - Samlingssalen

Räddningstjänsten - utanför slöjden

Musik - eleverna önskar låtar

 

Avprickning

Respektive avdelning meddelar genom veckobrev samt muntligt till eleverna vem de ska säga "Hej då" till vid hemgång.

 

Förberedelser

Pynt tillverkar varje avdelning under vecka 19.

Vi förbereder och sätter upp stationerna samma dag. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: