Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skönlitteratur, myter och konst

Skapad 2019-05-07 07:55 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola F – 1 SO (år 1-3) Bild Matematik NO (år 1-3) Svenska
Folk runt om i världen har i alla tider berättat om olika väsen. Väsen har ofta använts för att förklara oförklarliga saker i naturen och för att varna för farliga platser. Nu ska du få lära dig mer de väsen vi trodde på förr i tiden. Kanske tror du på något av dem?

Innehåll

Mål

Efter avslutat arbete ska du kunna samtala om skönlitteratur, myter och konst. Du ska även kunna namnge några väsen och känna till några fakta kring dem.

Ord och begrepp

 • Skönlitteratur
 • Sagor
 • Myt
 • Konst
 • Väsen
 • Folktro

Hur ska vi arbeta?

 • Se på filmer
 • Diskutera och samtala
 • Skriva och läsa gemensamma texter
 • Rita och måla
 • Lekar och rollspel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3

Matriser

NO Sv Ma Bl SO
NO år 1-3

Insats krävs
Påväg mot målet
Kunskapskrav
Naturen i skönlitteratur, myter och konst
 • NO   3
Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Dokumentera
 • NO   3
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Skriva
 • Sv   3
Eleven kan skriva enkla meningar med läslig handstil. I texterna har eleverna en förståelse för hur en mening är uppbyggd med stor bokstav, mellanrum och punkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: