Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liv på jorden Djur

Skapad 2019-05-07 08:51 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Vi är del av biosfären och beroende av den biologiska mångfalden för vår överlevnad. Vi behöver begrepp och verktyg för att förstå samspelet mellan organismer och dess omgivning. Här introducerar vi definitionen av organism, cell, cellandning, taxonomi och djurriket.
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3) Biologi Svenska
Vad menar vi när vi pratar om liv på jorden. Vad är liv? Hur kan vi beskriva och dela in olika livsformer? Det här är frågor vi behöver svar på för att förstå och kunna diskutera frågor som är viktiga för oss som t ex ekologi och biologiskt mångfald. Idag är upp till en miljon arter av världens runt 8 miljoner växter och djur utrotningshotade. Vad kan vi göra?

Innehåll

DEL ETT

Vad är liv? Hur vet vi att något lever? Vi börjar med att undersöka det här närmre. Vilka kriterier måste uppfyllas för att något ska anses leva? Räcker det med att bara uppfylla några av kriterierna? Eleverna funderar själva, sedan tittar vi på vad vetenskapen säger och så läser vi i vår textbok (Biologi 4-6 Utkik, Gleerups). Vi tittar på kriterierna och tar exempel ett djur, en växt, ett objekt t ex ett djur äter gräs, växten tar upp solljus och en bil tankas med bensin. Lever en bil?

Eleverna kommer att läsa om liv, celler, Linnés system för att klassificera naturen med DOMÄN, RIKE..... FAMILJ, SLÄKTE, ART. Vad kännetecknar en art? Eleverna svarar individuellt  på frågor till texten varav några senare diskuteras i klassen.

DEL TVÅ

Därefter kommer vi att gå över till att läsa om djur - ryggradsdjur och ryggradslösa djur (växter och fotosyntes kommer i år 5).

Vi börjar med att titta på filmen Planet Earth - Från pol till pol (Medioteket, 58 min) och diskuterar filmen. Innan vi börjar att läsa i boken pratar vi om cellandning. Vad är det? Varför är det en så viktig process? Vi jämför cellandning med förbränning.

Ryggradslösa djur - Leddjur: Insekter, Spindlar, mångfotingar och kräftdjur

Ryggradsdjur: Däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur och fiskar

När vi tagit oss igenom text och frågor så kommer vi till den avslutande delen

Vi läser tillsammans texten Arter utrotas i exempellös takt, DN tisdagen den 2 maj 2019 Nyheter. Eller annan aktuell tidningsartikel.

DEL TRE

Vilket djur skulle du vilja veta mer om? Hitta ditt djur och skriv en faktatext. Försök att bygga upp din text med typiska särdrag för faktatexter av det här slaget (bilder med bildtext, faktarutor, tabeller etc). Jag använder mig av Adrienne Gear, Att läsa faktatexter, Natur & Kultur, 2015.

Eleverna söker fakta på nätet och i biblioteket och skriver/ritar. vi tittar på texttypiska drag för en beskrivande text om djur. Till min hjälp har jag byggt upp en text som exempel att diskutera runt. Det är viktigt att eleverna förstår att planeringen behövs för att sortera in de fakta man vill ha med i texten under rätt underrubrik. Eleverna får lämna in sin planering och text när arbetet är avslutat.

   

  

 

Om tid finns kan eleverna berätta om sina djur i mindre grupper.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: