Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte åk 5 Eldorado kap 6

Skapad 2019-05-07 08:59 i Lilla Adolf Fredriks skola Stockholm Grundskolor
Planering utifrån Eldorado, åk 5, kap 6
Grundskola 5 Matematik
Stora tal Avrundning och överslag Negativa tal

Innehåll

Du ska kunna:

 • Förklara hur stora tal konstruerats utifrån tusen och miljon

 • De vanligaste prefixen som bi-, och tri

 • Läsa, skriva och hantera tal upp till biljon

 • Hantera nollor i båda faktorerna vid multiplikation

 • Hantera nollor i täljaren och nämnaren vid kort division

 • Avrunda till olika talsorter från decimaltal till så stora tal som miljoner

 • Använda tecknet ”är ungefär lika med” på ett korrekt sätt

 • Göra beräkningar och sedan avrunda svaret enligt anvisning

 • Avrunda, först till angiven talsort och sedan utföra beräkningen med huvudräkning

 • Avrunda priser till hela kr

 • Avrunda vid mätenheter, som t ex 288mm till 30 cm

 • Uppskatta antalet i en helhet, om du vet antalet i en bestämd del eller uppskatta längden av något då du vet längden av ett föremål på en bild.

 • Läsa av och markera negativa tal på tallinjen.

 • Ange motsatta tal, t ex talet –4 som det motsatta talet till 4.

 • Storleksordna tal där negativa tal ingår. 

 • Förklara t ex att –10 °C är kallare än -5 °C, men att talet –10 är mindre än talet –5.

 

 

Framgångskriterier:

Jag:

 

 • Lyssnar på genomgångar

 • Deltar när vi löser uppgifter tillsammans och i par

 • Samtalar och redogör för hur jag tänker när jag löser olika uppgifter

 • Använder matematiska begrepp och enheter

 • Arbetar framåt på egen hand och ber om hjälp när jag inte förstår

 

Du kommer att lära dig genom att lyssna på genomgångar, arbeta i par, arbeta enskilt och titta på olika videor kopplade till ämnet.

 

Jag kommer att bedöma dig utifrån kunskapskraven nedan.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: