Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt sommarprat - 9D VT20

Skapad 2019-05-07 09:22 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi lyssnar på sommarprat i P1 och analyserar dem. Sedan ska ni göra ett eget sommarprat.

Innehåll

 

Du ska spela in ditt sommarprat digitalt, tänk på att använda dig av gestaltningar och gärna bildspråk samt att lägga upp ditt tal efter den dramaturgiska kurvan. Material till ditt sommarprat hittar du i Classroom

Matriser

Sv
Mitt sommarprat - bedömningsmatris

E
C
A
Tala: Förbereda och genomföra
  • Sv
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga och skriftliga redogörelser med en i huvudsak fungerande struktur och innehåll och en viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan tala med viss språklig variation och enkel textbindning samt använda sig av språkliga normer och strukturer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga och skriftliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan tala med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning samt använda sig av språkliga normer och strukturer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga och skriftliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan tala med god språklig variation och välutvecklad textbindning samt använda sig av språkliga normer och strukturer på ett välfungerande sätt.
Tala: Innehåll
  • Sv
Eleven kan med hjälp av egna erfarenheter berätta om varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som för sommarpratet framåt.
Eleven kan med hjälp av egna erfarenheter berätta om varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för sommarpratet framåt.
Eleven kan med hjälp av egna erfarenheter berätta om varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för sommarpratet framåt och fördjupar eller breddar ämnet.
Kombinera ljud och musik
Ditt val av musik fungerar i huvudsak som komplement till handlingen på ditt sommarprat.
Ditt val av musik fungerar väl som förstärkning av handlingen på ditt sommarprat.
Ditt val av musik fungerar träffsäkert som förstärkning av handlingen på ditt sommarprat.
Berättande/beskrivningar
Du kan använda enstaka enkla gestaltande beskrivningar, stilistiska knep, berättargrepp eller dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Du kan använda utvecklade gestaltande beskrivningar, stilistiska knep, berättargrepp och/eller dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Du kan använda välutvecklade gestaltande beskrivningar, stilistiska knep, berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: