Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom och judendom VT19

Skapad 2019-05-07 09:48 i Torpskolan Lerum
Pedagogisk planering för arbetsområdet "Världsreligionerna" i ämnet Religionskunskap.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Kristendom och judendom

Innehåll

Syftet med området

Du kommer att ges möjlighet att utveckla följande förmågor:

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.

Centralt innehåll

Under arbetsområdet så kommer vi att jobba med:

 • Centrala tankegångar och urkunder inom världsreligionerna kristendom och judendom samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
 • Huvuddragen i kristendomens och judendomens historia.

Arbetssätt

Arbetsområdet har delats in följande moment:


Världsreligionernas huvuddrag (Föreläsningar)
Föreläsningar om kristendomen och judendomen och deras huvuddrag.

 

Filmer

Du kommer att titta på två avsnitt om varje religion i serien INblick. Fokus ligger på Levnadsregler och Högtider.

Skrivning
Du kommer få några större frågeställningar, baserade på kunskapskraven (se matris) som du ska förbereda svar på. Därefter kommer du ha en skrivning i digiexam där du besvarar frågorna som du förberett. 

Kunskapskrav och bedömning

Kunskapskraven ser du i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9

Matriser

Re
Kristendom och judendom VT 19

Kunskaper och samband
Hur väl du visar dina kunskaper om världsreligionerna och ser samband och mönster mellan dessa.
Du har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader
Hur väl du resonerar om likheter och skillnader inom och mellan världsreligionerna.
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: