Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt 7a

Skapad 2019-05-07 09:49 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Samhällskunskap

Innehåll

Undervisning

v.46/47

”Uppvärmning” – Vi bekantar oss med lagar, regler och begrepp genom att göra övningar skriftligt tex Benny och har diskussioner i klasserna.

Eleverna arbetar med frågor ur boken(1-32). 

Diskussioner kring etiska dilemman och arbete med etiska modeller( Youtube)

v.48

Filmarbetet börjar. Peter har teoretiska och praktiska genomgångar i klasserna tex manusskrivande, bildmanus osv. 

Rättegång fredag v. 48

v.49 Filmarbete: manusskrivande, filma. SO-förhör fredag

v.50 Filma, filmvisning tisdag  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: