Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem - lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Skapad 2019-05-07 09:56 i Pluggparadiset Uppsala
Grundskola 1 – 9 Idrott och hälsa
Att delta i och utöva olika lekar, sporter och rörelseaktiviteter - enskilt och i lag - utomhus och inomhus - under årets alla årstider.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

2. Undervisningens innehåll 

Eleverna kommer under terminens gång att få prova på olika idrotter och bollsporter i vår idrottshall.

De kommer att få lära sig ny lekar och träna sig i dem som de redan kan. 

Eleverna kommer att få prata om sambandet mellan hälsa och rörelse och lära sig termer som samarbete, fairplay, hälsofrämjande aktivitet och puls.

Eleverna kommer att få prova på rörelseaktiviteter utomhus på vår fotbollsplan samt på/i närliggande grön- och skogsområden, där eleverna även tränar sig i att ta hand om natur och miljö.

 

3. Bedömningsuppgifter

Vi gör elevutvärderingar efter varje tillfälle som till exempel "tummen upp, tummen ner", smileys i Classrum manager.

Personalen utvärderar själva enligt följande tre frågor: Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Vad vill vi utveckla?

 

4. Övrigt : Länk till Allemansrätten: https://www.naturvardsverket.se/allemansratten

5. Skapa inlämningsuppgifter och koppla grön matris.

6. Klistra även  in syfte och centralt innehåll och kunskapskrav från läroplanen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: