Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2019-05-07 10:19 i Nyhedsskolan Rättvik
VECKA 39- 47 Vi ska arbeta om de fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. Här ska vi diskutera likheter och skillnader mellan dessa och vilka konsekvenser det får för den enskilda människan. Kan det vara så att vi egentligen är väldigt lika då vi tänker, oavsett vad vi tror på och var vi lever?
Grundskola 3 – 5 Religionskunskap
Vi ska arbeta om de fem världsreligionerna Judendom, Kristendom, Islam, Hinduism och Buddhism. Här ska vi diskutera likheter och skillnader mellan dessa och vilka konsekvenser det får för den enskilda människan. Kan det vara så att vi egentligen är väldigt lika då vi tänker, oavsett vad vi tror på och var vi lever? Genom att lära dig vad religion är, vilka de största världsreligionerna är och var i världen de finns kommer du att få utveckla flera ämnesspecifika förmågor i ämnet religionskunskap. Du kommer att få lära dig vilken betydelse religionen kan ha för människors livsstil och sätt att se på sig själva. Du ska få lära känna de fem religionernas symboler, högtider, heliga böcker och platser, seder och traditioner. Du ska få söka efter likheter och skillnader, reflektera, analysera och diskutera.

Innehåll

Världsreligionerna

 

Förmågor som arbetsområdet övar

Förmågor som arbetsområdet övar

Genom detta arbete kommer du att öva din förmåga att;

 • resonera kring likheter och skillnader mellan olika religioner
 • visa samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar inom religionerna.
 • resonera om hur livsfrågor och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.

Undervisning och arbetssätt

Undervisning och arbetssätt

 • Gemensamma genomgångar
 • Samtal och diskussioner
 • Filmer
 • Skriftliga uppgifter
 • Läsning av faktatexter
 • Enskilda uppgifter

Bedömning

 

 • Du kommer att få visa dina kunskaper i några skriftliga uppgifter. Du ska då visa att du kan se likheter och skillnader mellan religionerna och att du kan se samband mellan religionen och hur man lever. 
 • I slutet av temat blir det en diagnos där du visar dina kunskaper om heliga platser, ritualer och levnadsregler samt likheter och skillnader mellan dessa.

Jag kommer att bedöma:

- din förmåga att kunna göra jämförelser mellan de olika religioner

- din förmåga att analysera hur religioner påverkar människan och samhället

- din förmåga att föra ett resonemang kring likheter och skillnader mellan världsreligionerna

- dina kunskaper om heliga platser, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.

Uppgifter

 • Vendiagram Hinduism/Buddhism

 • Vendiagram Hinduism/Buddhism

 • Hinduism

 • Hinduism

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: