Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets kemi och biologi åk 8 VT-19

Skapad 2019-05-07 10:28 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Kemi Biologi
Din kropp är en av de mest fantastiska organismer som finns på jorden. Celler samarbetar i organ och i hela kroppen. Den är otroligt komplicerad och fantastiskt att den oftast fungerar som den ska.

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig om den kemiska uppbyggnaden av våra livsmedel. Du ska också lära dig om andning, hjärta och blodomlopp, immunförsvaret och hur du själv, genom kunskap om din kropp, kan påverka din hälsa.  

Innehåll

 

Begrepp: fotosyntes, cellandning, kolhydrat, fett, protein, vitamin, mineralämne, näringsämne, stärkelse, cellulosa, kostfibrer, snabba och långsamma kolhydrater, fettsyra, mättat enkelomättat och fleromättat fett, aminosyra, essentiell aminosyra, enzym, koagulera

Begrepp: luftrör, lungblåsor, andningscentrum, diafragma, stämband, blodomlopp, artär, ven, kapillär, lilla och stora kretsloppet, segelklaff, fickklaff, blodtryck, blodplasma, hemoglobin, flimmerhår, immunförsvar, vit blodkropp, antikropp, vaccination, benmärg, cellens delar

 

Genomförande

Du kommer att arbeta enskilt eller i en grupp av 2-3 elever. Gruppen kommer att efterhand få uppgifter att lösa.  Du kommer att ha genomgångar och laborationer. Du ska lösa uppgifter och redovisa dem vid muntliga genomgångar.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper under lektioner, vid laborationer och laborationsredovisningar samt vid muntliga redovisningar. 

Elevinflytande

Du har själv bestämt arbetsform - om du vill arbeta enskilt eller i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9

Matriser

Bi Ke
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Kemi
Förmågan Laborera systematiskt
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och formulera planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och formulera planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Biologi
Förmågan Beskriva och förklara
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på enkla samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på mer komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: