Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor och myter

Skapad 2019-05-07 10:50 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Grundskola F Svenska som andraspråk
Vi ska jobba med sagor, fabler och myter.

Innehåll

Läsa sagor

Skriva sagor

Diskutera och analysera sagor

Arbeta med skrivprocessen

Kamratbedömning

Uppgifter

 • Beskriv Snövit

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3

Matriser

SvA
Skriva klass E

Skriva - Steg 1

Har inte bedömts ännu
Eleven...
börjar använda referensbindning i form av vanliga pronomen, till exempel "Jag har en syster. Hon är tjugotvå år."
börjar använda enkel textbindning i form av vanliga samordnande konjunktioner (och, eller) och vanligt förekommande adverbial (nu, på morgonen). Det är även vanligt att textbindning saknas, till exempel "Jag spelar fotboll. Simmar."
skriver med en enkel meningsbyggnad, huvudsakligen huvudsatser med rak ordföljd (subjekt – verb), adverbial kan inleda satsen men följs då av rak ordföljd, till exempel "Nu jag kan lite svenska; Efter lunch jag ska gå gymmet."
har ett vardagligt, konkret och personnära ordförråd, i ämnestexter mer specialiserat och då oftast ord som eleven mött i undervisningen (invånare, huvudstad)
använder viss grundläggande interpunktion

Skriva - Steg 2

Har inte bedömts ännu
Eleven...
använder en variation av pronomen för referensbindning, till exempel "Vi kännde varandra och blev kompisar; Våra läraren är snäll allt de vill lära oss nya ord"
använder mest enkel textbindning med enkla och vanliga konjunktioner (och, men), temporala ad verbial (sedan, då, i går) och börjar använda vanliga bisatsinledare (eftersom, för att, när)
skriver med viss variation i meningsbyggnaden och börjar använda bisatser även om texterna mest består av huvudsatser till exempel "På klassen fanns många elever som jag känner inte; Det var svårt att prata varandra för att vi pratade inte samma språk"
börjar placera adverbial och i enstaka fall bisatser först i satsen till exempel "när jag bodde i Syrien jag hade många kompisar"
har en något större bredd och variation i ordförrådet som nu inkluderar även mindre frekventa ord som tålamod, sorglig, och ämnesrelaterade ord som älvar, odlad mark
börjar använda utbyggda nominalfraser, till exempel, "sin första skolan, mitt smiknamn Hassan"
är något säkrare på stavning, interpunktion och styckeindelning

Skriva - Steg 3

Har inte bedömts ännu
Eleven...
använder en större variation av konjunktioner, adverbial och bisatsinledare i textbindningen
skriver med en varierad meningsbyggnad som omfattar både huvud- och bisatser samt anföring till exempel "jag förstod varför jag måste studera för att jag måste få kunskap /… / plösligt gick läraren till mig och sa – Hej! jag är din mantor. Tar det lugnt du är duktig inte gråtar så längre"
kan variera sitt ordförråd utifrån uppgiften och genren (vardaglighet å ena sidan och specialisering och skriftspråklighet å andra sidan) och börjar använda liknelser och metaforer (jag hade oroligt i hjärtat) men ordförrådet domineras fortfarande av allmänna ord
använder oftare nominaliseringar (klimat förändringen är den viktigaste ämnet) och längre nominalfraser (mycket bra land för att bo, många elever från olika länder)
är säkrare på stavning, interpunktion och styckeindelning

Skriva - Steg 4

Har inte bedömts ännu
Eleven...
börjar skriva i stort sett fungerande komplexa meningskonstruktioner med olika bisatser och satsförkortningar till exempel "Choklad är inte varan som har mycket problem, men sättet att tillverka choklad, odla kakao och transportera till olika del av världen det är det som gör att det blir dålig för miljön och problem till människor /…/ Skog som försvinner desto mindre syre har alla i ekosystemen /…/ Det består svårigheten för de som odlar kakao att skapa handelsförbindelser och ta sig in på världsmarknaden"
har en större bredd och variation i ordförrådet med fler lågfrekventa ord och nominaliseringar än på tidigare steg, i ämnestexter använder eleven dessutom mer specialiserade ord och uttryck till exempel "Kakao transporteras från Afrika till Sverige. Det är väldigt dåligt för miljön med dessa transport"
klarar styckeindelningen väl i stort

Skriva - Steg 5

Har inte bedömts ännu
Eleven...
skriver med en textbindning och meningsbyggnad som är varierad och välgjord
har ett utvecklat ordförråd och kan uttrycka sig i stort idiomatiskt och med både precision och nyansering, det utvecklade ordförrådet visar sig i lågfrekventa ord, synonymer (klen och krasslig), partikelverb (huggit ned, slösa bort), precisa mindre frekventa verb (stirra, bulta, gnissla), kollokationer och andra fasta flerordsfraser (förlorade tåla modet, sätta eld på), bildspråk (han har ett brinnande hjärta som vill komma ut ur bröstet och slå för henne för evig)
är säker i interpunktion, stavning och styckeindelning

SvA
Skriva Sagor

SKRIVA: SAGOR

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Röd tråd
Hur jag som läsare kan hänga med i din text. Skriver du så att läsaren/lyssnaren förstår?
Du kan skriva en saga med begripligt innehåll
Du kan skriva en saga med relativt tydligt innehåll
Du kan skriva en saga med tydligt innehåll
Språklära
T ex stavning, skiljetecken, stor bokstav, talstreck.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. * Du skriver meningar med punkt och stor bokstav och använder regler för stavning med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. * Du skriver meningar med punkt och stor bokstav och använder regler för stavning med relativt god säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. * Du skriver meningar med punkt och stor bokstav och använder regler för stavning med god säkerhet.
Beskrivningar/Handling
Person- och miljöbeskrivningar
Din text innehåller enkla gestaltande beskrivningar och har en enkel handling. * Du kan på ett enkelt sätt beskriva personer och miljön i din saga.
Din text innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och har en utvecklad handling. * Du kan på ett tydligt sätt beskriva personer och miljön i din saga.
Din text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och har en välutvecklad handling. * Du kan på ett mycket tydligt sätt beskriva personer och miljön i din saga.
Struktur
Inledning, handling och avslutning.
Din text har i huvudsak fungerande struktur. Din saga har en enkel inledning, handling och avslutning.
Din text har relativt väl fungerande struktur. Din saga har en ganska tydlig inledning, handling och avslutning.
Din text har väl fungerande struktur. Din saga har en tydlig inledning, handling och avslutning.
Sagodragen
Hur du använder sagodragen i din saga
Du har med några av de olika sagodragen i din saga.
Du har med ett flertal av de olika sagodragen i din saga.
Du har med många av de olika sagodragen i din saga.
Använda respons
Du kan förbättra din egen text efter genomläsning. Du kan använda dig av dina klasskompisars och lärares råd och ändra i din text för att förbättra den.
Du kan utifrån respons bearbeta din saga mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: