Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Innovationskraft - vt 2019

Skapad 2019-05-07 11:12 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Teknik
Ett samarbete tillsammans med 2047Science Center där du som elev i åk 9 för möjlighet att arbeta med uppdrag från företag och organisationer här i Borlänge.

Innehåll

Arbetsgång 

 Vecka 19

 • Frågeställningar
 • Behöv

Vecka 20

 • Funktion
 • Design
 • Lösning/Produkt
 • Skiss/Beskrivning av lösning

Träff med företaget i slutet av veckan

Vecka 21

 • Materialval
 • Miljöanalys
 • Marknadsföring

Vecka 22

 • Koppling till de globala hållbarhetsmålen (Vilka berörs av uppdraget/Vilka berörs av er lösning)
 • Analys av påverkan på individ och samhälle.

Redovisning av projektet hos företagen

 

 

 

Info om uppdragen från företagen: 

 

Ogräsbekämpning - LRF - https://youtu.be/PbQgC1hVVmM

Traktor - LRF -  https://youtu.be/Ghra23EvafY

Outnyttjade intäkter - Dalafrakt - https://youtu.be/858fEb760yo

 

 

Bedömning

Matris tillkommer senare

 

 

 

 

Uppgifter

 • Loggbok mall

 • Produktutveckling

 • Hållfasthet - PP

 • Material och form - PP

 • Produktutveckling - PP

 • Hållfasthet Litteratur

 • Produktutveckling Litteratur

 • Konstruktionsprocesser Litteratur

 • Uppdrag 1 - LRF Traktor - Projekt Innovationskraft

 • Uppdrag 2 - LRF Ogräs - Projekt innovationskraft

 • Uppdrag 3 - Dalafrakt Outnyttjade intäkter - Projekt Innovationskraft

 • Dalafrakt - PP

 • Uppdrag 4 - SSAB Grön zon - Projekt innovationskraft

 • Uppdrag 5 - Borlänge Energi Fossil plast - Projekt innovationskraft

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: