Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Horror (digilär)

Skapad 2019-05-07 12:01 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 9 Engelska
What's a vampire's favorite holiday? It is Fangs-giving.

Innehåll

Syfte:

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Arbetsbeskrivning: 

We will be working with Digilär particularly horror theme. We will also be looking at a few different horror stories and how to discuss them in pairs, students  will also write their own vampire story hence make a short presentation about a chosen subject by you.  Students will be placed in pairs for a discussion and also  in groups (or individually, their choice)to make the presentation .  

Bedömning:

Bedömning sker i matris. 

Matriser

En
Engelska bedömningsmatris åk 7-9

TALA / LYSSNA

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Förstå talad engelska
Eleven kan förstå det större delen av innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå större delen av innehållet och uppfatta viktiga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå både helhet och detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Välja och använda strategi
För att göra det lättare att förstå talad engelska kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att göra det lättare att förstå talad engelska kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
För att göra det lättare att förstå talad engelska kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Formulera sig i tal
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och ganska sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med viss variation och tydlighet och till stor del sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och med ganska god anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier i tal
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar förståelse.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar förståelsen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar förståelsen på ett konstruktivt sätt.
Uttrycka sig muntligt
I olika typer av diskussioner kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I lika typer av diskussioner kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I olika typer av diskussioner kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med ganska god anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

SKRIVA / LÄSA

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Förstå skrift
Eleven kan förstå större delen av innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå större delen av innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå både helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Välja och använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier läsning.
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och ganska sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med viss variation, tydlighet och i relativt sammanhängande form.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med variation, tydligt och i sammanhängande form.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig kommunikation i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig kommunikation i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig kommunikation i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

TALA / SKRIVA

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Redogöra, diskutera och agera
Eleven visar sin förståelse genom att enkelt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Eleven kan också, genom innehållet, följa budskap och instruktioner.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Eleven kan också, genom innehållet, väl följa budskap och instruktioner.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Eleven kan också, med gott resultat, följa budskap och instruktioner.
Diskutera och jämföra
Eleven kan föra enklare diskussioner om områden och olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt om sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Välja och använda material
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt till viss del rätt, använda det valda materialet i sitt eget tal, skrivande och i diskussioner.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett motiverat sätt använda det valda materialet i sitt eget tal, skrivande och i diskussioner.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett väl motiverat och effektivt sätt använda det valda materialet i sitt eget tal, skrivande och i diskussioner.
Bearbeta och förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: