Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Paddyngel

Skapad 2019-05-07 12:50 i Solrosens förskola Helsingborg
Förskola
På solrosens förskola arbetar vi med "Grön flagg" vilket är ett tematiskt arbetsätt som ska främja ett livslångt lärande och hållbar utveckling.

Innehåll

Bakgrund

Efter att ha avslutat vårt tema kring svenska skogsdjur befinner sig barnen i olika processer. Många intresserar sig för alla vårtecken och djur som kommer fram och vi tar avstamp här i vårt kommande arbete i de veckor som är kvar.

Bärfisarna har en naturlig tillgång till en inspirerande utomhusmiljö på Råå och deras frågor blir fokus för verksamheten. Vi har tittat närmare på nyckelpigor och fåglar under en tid tillbaka. Efter att ha varit vid dammarna med paddyngel (grönfläckig padda) har barnen massa nyfikenhetsfrågor de vill söka svar på.

 

Syfte och erbjudande

Syftet är att erbjuda undervisning som utgår från barnens nyfikenhet där vi vill skapa ett klimat för alla barn att känna möjligheter i sin vardag med tillgång till att utveckla kunskap på sina egna villkor.

Utifrån de frågor barnen vill utforska vill vi som arbetslag lyfta meningsfulla sammanhang och aktiviteter där barnen får möjlighet att utveckla sina kunskaper.

Utifrån barnens nyfikenhetsfrågor strävar vi efter att barnen ska utveckla förståelse och tillägna sig nya kunskaper om paddynglets livscykel och utveckling samt egenskaper.

 

Miljö och förhållningssätt

Vi undervisar i en tillåtande miljö där vi arbetar för att barnens inflytande sker på ett reellt sett där vi i dialog med barnen försöker skapa förståelse för hur de påverkar innehållet i sin vardag. Öva på att uttrycka sig och ge dem verktyg för hur man gör detta.

 

Dokumentation

Observerar, skriver dagbok, dokumenterar i unikum. Använder oss av anteckningar och reflekterar tillsammansmed barnen för att kunna utgå från deras intresse här och nu.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: