Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så & mäta

Skapad 2019-05-07 14:42 i Skönstaholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 1 Matematik NO (år 1-3)
Vi sår en böna, dokumenterar i en dagbok och mäter bönstjälken varje vecka.

Innehåll

Vad ska vi lära?

Nya begrepp: så, plantera, böna, frö, gro, rötter, stjälk, blad, planta, växt, centimeter, meter, mäta, linjal. Vi kan koppla till arbete med geometri och återvinning när vi planterar i en återvunnen mjölkkartong med kvadratisk botten samt till arbetet med årstiden våren och allt som växer ute i naturen. Vi lär om växternas livscykel och vad växterna behöver för att leva och växa. Vi lär om mätning och centimeter och meter och hur vi använder en linjal. Vi lär om det naturvetenskapliga arbetssättet genom vår undersökning. 

Hur ska vi lära?

Vi planterar ett (för eleverna) okänt frö. När fröet (som är en rosenböna som passar bra då den är stor, vacker och snabbväxande) presenteras frågar vi oss vad det är och sedan om det lever för att få fram elevernas förkunskaper. Eleverna får sedan gissa vilken växt fröet blir. Eleverna får varsin dagbok där de dokumenterar hur fröet ser ut, vad de tror det blir och vad det behöver för att växa (jord, luft, vatten, sol, kärlek). 

Mätbegreppet introduceras med meter och centimeter. Linjalen introduceras. Plantan mäts efter en, två, tre och fyra veckor och ritas av eller dokumenteras i stapeldiagram om detta är känt för eleverna sedan tidigare. 

Film på sli.se Växternas livscykel - vad är en livscykel?

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS73211

Material:

- en rosenböna per elev samt några extra om någon böna ej gror

- mjökkartonger att så i

- jord

- dagbok att dokumentera i 

- linjaler

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: