Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora tal

Skapad 2019-05-07 14:43 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Detta område handlar om riktigt stora tal och algoritmräkning av dessa!

Innehåll

Bedömning
Du kommer få visa vad du lärt dig genom:

 • delta i diskussioner med både lärare och elever.
 • förklara de begrepp vi arbetat med.
 • arbeta både enskilt och i mindre grupper.
 • prov

 

Matematiska begrepp
Dessa begrepp ska du kunna förstå, sätta in i sammanhang och förklara:

hundratusental, tiotusental, tusental, hundratal, tiotal, ental, flersiffriga faktorer, produkt, differens, skillnad, summa, division, nämnare, täljare, kvot.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Stora tal

Uppnår målen
Behöver träna mer
Du kan storleks ordna stora tal.
Du kan dela upp tal i dess talsorter.
Du kan räkna huvudräkning med enklare stora tal.
Du kan addera stora tal.
Du kan subtrahera stora tal.
Du kan multiplicera med flera siffror i faktorerna.
Du kan dividera stora tal.
Du kan med uttryck/uträkningar/bilder visa hur du tänker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: